Projekti Tagasi loodusesse/Back To Nature rabateemalised õppematerjalid

23.11.2016

Seotud teema(d): Märgalad, Muld, Taimed, Turvas
Sihtgrupid: 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Autor: Keskkonnaamet
Fail(id): рабочий лист, рабочий лист, рабочий лист, древесное бинго, программа, программа, программа, бейджи, juhend, tööleht, tööleht, tööleht, slaidiprogramm, puubingo, juhend, juhend, Kaelakaardid

Sood

02.02.2016

Seotud teema(d): Märgalad
Sihtgrupid: 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Autor: Keskkonnaagentuur
Fail(id): sood_3, sood_2_1_1, sood_1_1