METSLOOMADE AASTARING, INIMESE JA ULUKITE SUHTED

21.01.2020

Seotud teema(d): metsloomad, toiduvõrgustik, ulukid, Aastaajad
Sihtgrupid: Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Autor: Eike Ülesoo, Peeter Hussar, Maarika Männil
Fail(id): TÖÖLEHED METSLOOMADE AASTARING ( PDF, 19.90M ), Metsloomade aastaring INIMESE JA ULUKITE SUHTED ( PDF, 4.08M ), Metsloomade aastaring TOIDUVÕRGUSTIK ( PDF, 13.48M ), Metsloomade aastaring SÜGIS ( PDF, 5.52M ), Metsloomade aastaring SUVI ( PDF, 7.07M ), Metsloomade aastaring KEVAD ( PDF, 8.56M ), Metsloomade aastaring TALV ( PDF, 5.66M ), Abimaterjal METSLOOMADE AASTARING teema- ja töölehtede kasutamiseks ( PDF, 632.48K )