Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid

07.09.2018

Seotud teema(d): Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Loodus- ja keskkonnakaitse, Maavarad, Turvas
Sihtgrupid: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Autor: TTÜ Särghaua õppekeskus
Fail(id): Töötuba2_maavarakaevandamine ja keskkonnahoid ( PDF, 1.67M ), Praktililiste tööde juhend_Maavarad ( PDF, 811.78K ), Töötuba1_Maavara ( PDF, 1.07M ), E-Testide juhend ( PDF, 95.25K ), Tooleht-2_Maavarad ( PDF, 1.66M ), Tooleht-1_Maavarad ( PDF, 187.08K )