Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid

07.09.2018

Seotud teema(d): Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Loodus- ja keskkonnakaitse, Maavarad, Turvas
Sihtgrupid: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Autor: TTÜ Särghaua õppekeskus
Fail(id): Töötuba2_maavarakaevandamine ja keskkonnahoid ( PDF, 1.67M ), Praktililiste tööde juhend_Maavarad ( PDF, 811.78K ), Töötuba1_Maavara ( PDF, 1.07M ), E-Testide juhend ( PDF, 95.25K ), Tooleht-2_Maavarad ( PDF, 1.66M ), Tooleht-1_Maavarad ( PDF, 187.08K )

Paekivi õpimapp

24.01.2013

Seotud teema(d): Kivimid, Maastikud, Taimed
Sihtgrupid: 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Autor: OÜ Folialis Porkuni Paemuuseumi tellimusel
Fail(id): Tööleht 9-2_tuhapuistangu taimestumine_7-9kl, Tööleht 9-1_tuhapuistangu taimestumine_7-9kl, Tööleht 8-2_lubjakivi-paekivi_7-9kl, Tööleht 8-1_lubjakivi-paekivi_7-9kl, Tööleht 7-2_paemurd_7-9kl, Tööleht 7-1_paemurd_7-9kl, Tööleht 6-2_lubjakivi-paekivi_4-6kl, Tööleht 6-1_lubjakivi-paekivi_4-6kl, Tööleht 5-2_tuhapuistang_4-6kl, Tööleht 5-1_tuhapuistang_4-6kl, Tööleht 4-2_Tamsalu lubjapark_4-6kl, Tööleht 4-1_Tamsalu lubjapark_4-6kl, Tööleht 3-2_lubjakivi kaevandamine_1-3kl, Tööleht 3-1_lubjakivi kaevandamine_1-3kl, Tööleht 1-2_tuhapuistangu taimestumine _1-3kl, Tööleht 1-2_lubjakivi - paekivi_1-3kl, Tööleht 1-1_tuhapuistangu taimestumine_1-3kl, Tööleht 1-1_lubjakivi - paekivi_1-3kl, 10_paekivi ja taimestik, 9_lubjaahi, 8_lubja tootmine 1960ndatel, 7_lubja tootmine lubjakivist, 6_paekivi kasutamine, 5_paekivi levik Eestis, 4_kivistised, 3_paekivi tekkimine, 2_millal tekkis paekivi, 1_mis on paekivi