RÄNDNÄITUS “SOOME LAHE AASTA 2014”

05.12.2016

Seotud teema(d): Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Loodus- ja keskkonnakaitse, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus, Veekogud, Vesi
Sihtgrupid: 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Autor: Keskkonnaamet, Eesti Loodusmuuseum ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Fail(id): naitus, RUS, Y52A0006, TÖÖLEHE VASTUSED, TÖÖLEHT, TÖÖLEHE VASTUSED, TÖÖLEHED, Sõnavõrdlusi, Sonade_erinevad_tahendused, EST, Naituse soome lahe aasta paigaldamise_juhend, Naituse Soome lahe aasta kirjeldus