Projekti “Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused” uurimusliku õppe materjalid

23.11.2016

Seotud teema(d): Kooslused, Loomad, Taimed, Vesi
Sihtgrupid: 7-9 kl III kooliaste
Autor: Keskkonnaamet
Fail(id): Minu_kodukoha_veekogu_kokkuvote, Veekogudes_elavaid_selgrootuid_maaramistabel, TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES4_maaramistabel, TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES3_maaramistabel, TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES2_maaramistabel, TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES1_maaramistabel, VEES_LAHUSTUNUD_HAPNIKU_MRAMINE_WINKLERI_MEETODIL, Veekogude_suurtaimestikust_Aime_Maemets, MINU_KODUKOHA_VEEKOGU_BIOLOOGILISED.._Vaike_Pommer, VEEKVALITEEDI_JA_ELUSTIKU_UURING_tooleht, VEEKOGU_MAJANDUSLIKUD_VAARTUSED_kysimustik, VEEKOGU_MAJANDUSLIKUD_VAARTUSED_juhend, VEEKOGU_KULTUURILISED_VAARTUSED_juhend, VEEKOGU_KULTUURILISED_VAARTUSED__kysimustik, VEEKOGU_KIRJELDUS__tooleht, VEEKOGU_BIOLOOGILISED_VAARTUSED_juhend, TAIMESTIKU_UURING_juhend, TAIMESTIKU_UURING___tooleht, SELGROOTUTE_UURING-_tooleht