Paekivi õpimapp

24.01.2013

Seotud teema(d): Kivimid, Maastikud, Taimed
Sihtgrupid: 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Autor: OÜ Folialis Porkuni Paemuuseumi tellimusel
Fail(id): Tööleht 9-2_tuhapuistangu taimestumine_7-9kl, Tööleht 9-1_tuhapuistangu taimestumine_7-9kl, Tööleht 8-2_lubjakivi-paekivi_7-9kl, Tööleht 8-1_lubjakivi-paekivi_7-9kl, Tööleht 7-2_paemurd_7-9kl, Tööleht 7-1_paemurd_7-9kl, Tööleht 6-2_lubjakivi-paekivi_4-6kl, Tööleht 6-1_lubjakivi-paekivi_4-6kl, Tööleht 5-2_tuhapuistang_4-6kl, Tööleht 5-1_tuhapuistang_4-6kl, Tööleht 4-2_Tamsalu lubjapark_4-6kl, Tööleht 4-1_Tamsalu lubjapark_4-6kl, Tööleht 3-2_lubjakivi kaevandamine_1-3kl, Tööleht 3-1_lubjakivi kaevandamine_1-3kl, Tööleht 1-2_tuhapuistangu taimestumine _1-3kl, Tööleht 1-2_lubjakivi - paekivi_1-3kl, Tööleht 1-1_tuhapuistangu taimestumine_1-3kl, Tööleht 1-1_lubjakivi - paekivi_1-3kl, 10_paekivi ja taimestik, 9_lubjaahi, 8_lubja tootmine 1960ndatel, 7_lubja tootmine lubjakivist, 6_paekivi kasutamine, 5_paekivi levik Eestis, 4_kivistised, 3_paekivi tekkimine, 2_millal tekkis paekivi, 1_mis on paekivi

Projekti “Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused” uurimusliku õppe materjalid

23.11.2016

Seotud teema(d): Kooslused, Loomad, Taimed, Vesi
Sihtgrupid: 7-9 kl III kooliaste
Autor: Keskkonnaamet
Fail(id): Minu_kodukoha_veekogu_kokkuvote, Veekogudes_elavaid_selgrootuid_maaramistabel, TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES4_maaramistabel, TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES3_maaramistabel, TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES2_maaramistabel, TAIMED_VEEKOGU_KALDAL_JA_VEES1_maaramistabel, VEES_LAHUSTUNUD_HAPNIKU_MRAMINE_WINKLERI_MEETODIL, Veekogude_suurtaimestikust_Aime_Maemets, MINU_KODUKOHA_VEEKOGU_BIOLOOGILISED.._Vaike_Pommer, VEEKVALITEEDI_JA_ELUSTIKU_UURING_tooleht, VEEKOGU_MAJANDUSLIKUD_VAARTUSED_kysimustik, VEEKOGU_MAJANDUSLIKUD_VAARTUSED_juhend, VEEKOGU_KULTUURILISED_VAARTUSED_juhend, VEEKOGU_KULTUURILISED_VAARTUSED__kysimustik, VEEKOGU_KIRJELDUS__tooleht, VEEKOGU_BIOLOOGILISED_VAARTUSED_juhend, TAIMESTIKU_UURING_juhend, TAIMESTIKU_UURING___tooleht, SELGROOTUTE_UURING-_tooleht