Meri, rannaniit ja roostik

13.03.2019

Seotud teema(d): Ilm ja kliima, Inimene, Jäätmed, Kalad, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivistised, Kooslused, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loomad, Maastikud, Märgalad, Õhk, Putukad, Taimed, Tervis ja ohutus, Veekogud, Vesi
Sihtgrupid: Lasteaed
Toimumise aeg: õppeprogramm koosneb kahes osas:
I osa: lasteaias kohapeal september-mai;
II osa: Tervise Paradiisi tagune laudtee ja mererand september– oktoober, aprill - mai
Programmi läbiviija: Pernova loodusmaja õpetajad

KAEVANDATUD ALADE VEED

22.02.2019

Seotud teema(d): Vesi
Sihtgrupid: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Toimumise aeg:
Programmi läbiviija: