Matk Ubari Maastikukaitsealal koos köie ronimisega

12.03.2020

Seotud teema(d): Aastaajad, Elekter, Heli, Ilm ja kliima, Inimene, Jäätmed, jätkusuutlik areng, Kalad, kasvuhoonegaasid, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kivistised, kliima soojenemine, Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loodusseadused, Loomad, Maastikud, Maavarad, Meeled ja taju, metsloomad, Muld, Nutiseadmed, Õhk, Optika, Põllumajandus, Putukad, säästva arengu eesmärgid, säästva arengu haridus, Samblikud, Seened, Taimed, Tehnoloogia ja innovatsioon, Tervis ja ohutus, toiduvõrgustik, ulukid, Väärtused ja kõlblus, Vesi
Sihtgrupid: gümnaasium. II ja III kooliaste, 5 - 9 klass, 8 - 9 klass, 6. - 9. klass, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Toimumise aeg: Aastaringselt
Programmi läbiviija: Priit Adler, Anti Pärn, Aigi Bremse, Toomas Kümmel

LOODUSAINETE PROGRAMMIPÄEV 7.-9.kl

03.03.2020

Seotud teema(d): jätkusuutlik areng, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loodusseadused, Loomad, Maailmaruum, Maavarad, Meeled ja taju, Nutiseadmed, Õhk, Putukad, rabad, Samblikud, Seened, Taimed, Tervis ja ohutus, toiduvõrgustik, Turvas, Veekogud
Sihtgrupid: 7-9 kl III kooliaste
Toimumise aeg: Õppeperioodi vältel (september-juuni) va koolivaheajad ja riiklikud pühad või juhul kui ei ole sõlmitud teisi omavahelisi kokkuleppeid.
Programmi läbiviija: Mari Sisask, Elina Jantson, Karin Klaus, Aarne Paul

Inimtegevuse, looduse ja pärandkultuuri vastasseis ning harmoonia

14.02.2020

Seotud teema(d): Aastaajad, Elekter, Heli, Ilm ja kliima, Inimene, Jäätmed, jätkusuutlik areng, Kalad, kasvuhoonegaasid, Kehade kvantitatiivne kirjeldamine, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kivistised, kliima soojenemine, Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loodusseadused, Loomad, Maailmaruum, Maastikud, Maavarad, Märgalad, Meeled ja taju, metsloomad, Muld, Nutiseadmed, Õhk, Põllumajandus, Putukad, rabad, rabataimed, säästva arengu eesmärgid, säästva arengu haridus, Samblikud, Seened, Taimed, Tehnoloogia ja innovatsioon, Tervis ja ohutus, toiduvõrgustik, Turvas, ulukid, Väärtused ja kõlblus, Veekogud, Vesi
Sihtgrupid: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Toimumise aeg: Aastaringselt
Programmi läbiviija: Priit Adler, Anti Pärn, Aigi Bremse, Toomas Kümmel