Aastaring TALUpoja elus

19.02.2018

Seotud teema(d): Aastaajad, Ilm ja kliima, Inimene, jätkusuutlik areng, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kultuuriline identiteet, Loodusnähtused, Loomad, Maailmaruum, Meeled ja taju, metsloomad, Põllumajandus, säästva arengu eesmärgid, ulukid, Väärtused ja kõlblus
Sihtgrupid: 2. - 4. klass, II - IV kooliaste, gümnaasium. II ja III kooliaste, 5 - 9 klass, 8 - 9 klass, 6. - 9. klass, Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Toimumise aeg: Aastaringselt
Programmi läbiviija: Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann

Inimtegevuse, looduse ja pärandkultuuri vastasseis ning harmoonia

14.02.2020

Seotud teema(d): Aastaajad, Elekter, Heli, Ilm ja kliima, Inimene, Jäätmed, jätkusuutlik areng, Kalad, kasvuhoonegaasid, Kehade kvantitatiivne kirjeldamine, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kivistised, kliima soojenemine, Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loodusseadused, Loomad, Maailmaruum, Maastikud, Maavarad, Märgalad, Meeled ja taju, metsloomad, Muld, Nutiseadmed, Õhk, Põllumajandus, Putukad, rabad, rabataimed, säästva arengu eesmärgid, säästva arengu haridus, Samblikud, Seened, Taimed, Tehnoloogia ja innovatsioon, Tervis ja ohutus, toiduvõrgustik, Turvas, ulukid, Väärtused ja kõlblus, Veekogud, Vesi
Sihtgrupid: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Toimumise aeg: Aastaringselt
Programmi läbiviija: Priit Adler, Anti Pärn, Aigi Bremse, Toomas Kümmel

Kes siin järvel elab?

20.02.2018

Seotud teema(d): Aastaajad, Ilm ja kliima, Inimene, jätkusuutlik areng, Kalad, Kivimid, Kivistised, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Maastikud, metsloomad, Õhk, Põllumajandus, Taimed, toiduvõrgustik, Veekogud, Vesi
Sihtgrupid: 2. - 4. klass, II - IV kooliaste, gümnaasium. II ja III kooliaste, 5 - 9 klass, 8 - 9 klass, 6. - 9. klass, Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Toimumise aeg: kevadel ja sügisel
Programmi läbiviija: Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann