Aastaring TALUpoja elus

19.02.2018

Seotud teema(d): Aastaajad, Ilm ja kliima, Inimene, jätkusuutlik areng, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kultuuriline identiteet, Loodusnähtused, Loomad, Maailmaruum, Meeled ja taju, metsloomad, Põllumajandus, säästva arengu eesmärgid, ulukid, Väärtused ja kõlblus
Sihtgrupid: 2. - 4. klass, II - IV kooliaste, gümnaasium. II ja III kooliaste, 5 - 9 klass, 8 - 9 klass, 6. - 9. klass, Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Toimumise aeg: Aastaringselt
Programmi läbiviija: Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann

Avastusõpe looduses

15.06.2015

Seotud teema(d): Elekter, Ilm ja kliima, Inimene, Jäätmed, Kalad, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kivistised, Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loodusseadused, Loomad, Maastikud, Maavarad, Märgalad, Meeled ja taju, Muld, Nutiseadmed, Õhk, Põllumajandus, Putukad, Samblikud, Seened, Taimed, Tehnoloogia ja innovatsioon, Tervis ja ohutus, Turvas, Väärtused ja kõlblus, Veekogud, Vesi
Sihtgrupid: Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Toimumise aeg: Aastaringselt
Programmi läbiviija: Priit Adler