Eesti pinnamood

13.01.2016

Seotud teema(d): Kivimid, Maastikud
Sihtgrupid: 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Toimumise aeg: kevad, sügis
Programmi läbiviija: