Helid ja hääled õpetavad

16.02.2019

Seotud teema(d): Elekter, Heli, Ilm ja kliima, Inimene, Jäätmed, Kalad, Kehade kvantitatiivne kirjeldamine, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kivistised, Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loodusseadused, Loomad, Maailmaruum, Maastikud, Maavarad, Märgalad, Meeled ja taju, Muld, Nutiseadmed, Õhk, Põllumajandus, Putukad, Samblikud, Seened, Taimed, Tehnoloogia ja innovatsioon, Tervis ja ohutus, Turvas, Väärtused ja kõlblus, Valgus, Veekogud, Vesi
Sihtgrupid: Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste
Toimumise aeg: Aastaringselt
Programmi läbiviija: Priit Adler, Galina Borissova, Epp Talvik, Velle Taraste, Riina Laanetu, Riina Pahk, Viive Abel.

Ilm ja pilved

15.06.2015

Seotud teema(d): Ilm ja kliima
Sihtgrupid: 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Toimumise aeg: aasta ringi, sobivaim soe aastaaeg
Programmi läbiviija: Piret Pungas

Ilmastikunähtused

15.06.2015

Seotud teema(d): Ilm ja kliima
Sihtgrupid: 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Toimumise aeg: Talv
Programmi läbiviija: Enri Uusna