Lahemaa Looduskool pakub

06.02.2016

Seotud teema(d): Elekter, Ilm ja kliima, Jäätmed, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kivistised, Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loomad, Maastikud, Maavarad, Märgalad, Meeled ja taju, Muld, Nutiseadmed, Õhk, Putukad, Samblikud, Seened, Taimed, Tehnoloogia ja innovatsioon, Tervis ja ohutus, Turvas, Väärtused ja kõlblus, Veekogud, Vesi
Sihtgrupid: Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Toimumise aeg: aastaringselt
Programmi läbiviija: Lahemaa Looduskool

Looduse muutused ajas ja looduskaitse Mohni saarel

14.01.2016

Seotud teema(d): Elekter, Ilm ja kliima, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loomad, Maastikud, Meeled ja taju, Õhk, Putukad, Samblikud, Seened, Taimed, Tehnoloogia ja innovatsioon, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus, Vesi
Sihtgrupid: 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Toimumise aeg: valdavalt soojal ajal ning vastavalt ilmastikutingimustele, kui meri võimaldab paadisõitu.
Programmi läbiviija: Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed

Jääaja pärandid – jõed ja ürgorud.

14.01.2016

Seotud teema(d): Elekter, Ilm ja kliima, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loomad, Maastikud, Meeled ja taju, Õhk, Taimed, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus
Sihtgrupid: Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Toimumise aeg: aastaringselt, soovitavalt lumevaba aeg
Programmi läbiviija: Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed

Läänemeri ja rannakooslused

14.01.2016

Seotud teema(d): Ilm ja kliima, Jäätmed, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loomad, Maastikud, Märgalad, Meeled ja taju, Õhk, Samblikud, Taimed, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus, Vesi
Sihtgrupid: Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium, Täiskasvanud
Toimumise aeg: aastaringselt
Programmi läbiviija: Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed

Maastike mitmekesisus

14.01.2016

Seotud teema(d): Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loomad, Maastikud, Meeled ja taju, Samblikud, Seened, Taimed, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus
Sihtgrupid: 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Toimumise aeg: lumevaba periood
Programmi läbiviija: Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed

Metsakooslused

14.01.2016

Seotud teema(d): Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loomad, Maastikud, Putukad, Samblikud, Seened, Taimed, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus, Valgus
Sihtgrupid: Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Toimumise aeg: lumevaba aeg
Programmi läbiviija: Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed

Voolavad veekogud, pinnas ja kivistised

14.01.2016

Seotud teema(d): Elekter, Ilm ja kliima, Inimene, Kalad, Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kivimid, Kooslused, Kultuuriline identiteet, Linnud, Loodus- ja keskkonnakaitse, Loodusnähtused, Loomad, Maastikud, Õhk, Taimed, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus, Veekogud, Vesi
Sihtgrupid: Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Toimumise aeg: aastaringselt
Programmi läbiviija: Retkejuhtideks on kogemustega ja erialase ettevalmistusega piirkonna looduse ja elukeskkonna omapära ning õpperadasid tundvad inimesed