“Otsi Otti” programm

„Otsi Otti“ (inglise keelne vaste „Hug-a-Tree programm“, rootsi keeles „Hitta Vilse“) on kursus, kus lapsed saavad teadmisi käitumisest eksinu olukorras. „Otsi Otti“ väljaõppe eesmärgiks on õpetada lastele leia- mind- kergemini nippe, millega nad enda kiiremaks leidmiseks kaasa aidata saavad.

Ajaloost:
Programm sai alguse ajendatult 1981 aasta traagilisest õnnetusest Ameerikas, Californias. Kolmelapseline pere suundus telklaagrisse populaarse loodusraja lähistele. Nagu ikka seiklesid lapsed lähiümbruse looduses ning vanemad toimetasid laagriplatsil. Üheksa aastane Jimmy Beveridge eraldus vendadest ja ei jõudnudki tagasi telkimisplatsile. Otsingutega tegelesid nii vanemad kui ka pargi korravalvur ning kohalik politsei. Neli päeva pärast poisi kadumist, neli päeva täis muutlikke ilmastikuolusid, neli päeva pärast neljasaja otsija järjepidevat territooriumi läbisõelumist tõi välja poisi surnukeha. Jimmy hukkus hüpotermia ehk alajahtumise tagajärjel. See šokk tõi kaasa vajaduse õpetada noortele peamiseid ellujäämise teadmiseid. Liikumist asusid vedama Jimmy otsingut juhtinud korravalvurid. Aasta aastalt sai „Otsi Otti“ liikumine Ameerikas juurde tuntust ning järgijaid. 1999 aastal tõlgiti programm ka rootsi keelde ning hakati õpetama sealsetele vabatahtlikele. Sealtkaudu jõudis liikumine ka Eestisse.

Mida kujutab endast „Otsi Otti“ programm:
„Otsi Otti“ kursus jagab lastele teadmisi põhilistest psühholoogilistest ja füüsilistest vajadustest, mis mõjutavad nii laste kui ka täiskasvanute käitumist ohu olukorras. Samuti saadakse kursuse käigus teada, kuidas teha end otsija jaoks nähtavaks ja kuuldavaks ning kuidas elada üle öö metsas. Kursuse käigus peaks lapsel tekkima arusaam, et tema ise oma valmisolekuga ja teadmistega saab aidata end otsijatel võimalikult kiirelt leida.

MTÜ Just Mind Koolituskeskuse koolitaja Argo Bachfeldt on „Otsi Otti“ programmi tutvustanud erinevatele noortele, õpetajatele ja täiskasvanutele kümmekond aastat. Teadmiseid ja kogemusi antud vallas omandas ta Rootsis ning Kodanikukaitse Seltsi korraldatud koolitustel.

Koolituskeskuse pakutava „Otsi Otti“ kursuse käigus saavad osalejad kahe tunni jooksul üldteadmiseid programmi kolmest põhireeglist ning järgneva nelja tunni jooksul harjutatakse õpitut praktiliste harjutuste abil. Algselt oli programm suunatud eelkõige lastele vanuses 7-12 eluaastat, kuid programmi on võimalik kohandada ka noorematele ning vanematele lastele. MTÜ Just Mind Koolituskeskus on suunanud „Otsi Otti“ kursuse ka täiskasvanud juhendajatele, kes kursuse läbides saavad õiguse teadmiseid 4-12 aastastele lastele edasi anda.
Argo Bachfeldt nendib, et programm on väga tänuväärne, võimaldades ennetada võimalikke eksimise ohte, kuid andes samal ajal põhjuse viia lapsed metsa ning tutvustada neile loodust, keskkonnahoidu ja meeskonnatöö olulisust. Samuti võimaldab programm tegevusse haarata ka lapsevanemaid, mis toetab ja julgustab õpetajaid enam lastega loodusesse minema.
„Lausa hämmastav kui vastuvõtlikud ja teotahtelised uuele õpetusele on lapsed just looduse meelevallas“, tõdes ka Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja, kes 6. klassi poistega „ Otsi Otti“ kursusel osales.

Programmi levik Eestis:
„Otsi Otti“ programm on Eestis kasutusel olnud juba piisavalt pikka aega, et on võimalik ka selle mõju uurida. Maiu Albo 2009 a. koostatud magistritöö, teemal „Looduses liikumine ja toimetulemine ning selle õpetamine koolieelses eas“, kajastas vähesel määral ka „Otsi Otti“ programmi mõju. Uurimustöö tulemusena leidis M. Albo, et Otsi Otti programmi peaks kasutama ühe vahendina täitmaks õppekavas valdkonda “Mina ja keskkond” : ohuallikad ja ohutu käitumine. Samuti tõi autor soovitusena välja vajaduse antud koolitus läbida ka lastevanematel, et eelkooliealised lapsed saaksid üheseid teadmisi käitumisest eksimise korral nii kodust kui ka lasteaiast. Ka vihjas autor võimalusele programmi rakendada ka näiteks kunsti ja emakeele tunnis, mis võimaldav koolituse mõju veelgi võimendada. 2009 a. seisuga on kursust läbinud nii mõnedki lasteaja õpetajad, kahjuks on teadmiste praktiline rakendamine jäänud uurimuse põhjal kahjuks vajaka.
Laste teadmisi “Otsi Otti” programmist võib uuringu järgi pidada rahuldavaks, kuid igale küsimusele “ei tea” vastuse saamine näitab vajadust jätkata koolitust.
Praeguses haridussüsteemis hinnatakse aktiivset õppeviisi, laiemat populaarsust kogub õues õppe meetod. Et ka metsa keskkond õppimiseks üha valitumaks osutuks tuleb juba lasteaia eas alustada esmalt metsa kui turvalise keskkonna loomist, kus laps teab, kuidas käituda, mets on tema jaoks sõber, kellega osatakse ka väikeste riidude korral sõbralikult läbi saada. Alles seejärel, kui keskkond pakub turvatunnet ja seda ka õpetajatele ning lapsevanemale, saab metsa keskkonda kasutada õppeklassina.

Keiri Jaadla
MTÜ Just Mind Koolituskeskus
www.looduskasvatus.ee

_____
Koolituspakkumine

Igal aastal eksib Eestis lapsi. Vahel võivad eksimise tagajärjed olla äärmiselt traagilised. Et viia ohtu miinimumini, vajavad lapsed ettevalmistust võimalikuks eksimiseks.

Otsi Otti on koolitus, mille eesmärgiks on valmistada lapsed ette olukordadeks, mil ta satub loodusega silmitsi nii, et ellujäämine sõltub vaid iseenda teadmistest ja vastupidamisest.
Sihtgrupp: Lapsed, noored, täiskasvanud. Kursust saab tellida koolidesse, lasteaedadesse, lastelaagritesse jm.
Kursuse kestvus: 2 tundi teooriat ja 4 tundi praktikat looduses.
Koolituse kava: Kursuse käigus õpetatakse last kasutama kolme põhireeglit:

1. Kallista puud. Et eksinud laps ei jookseks mõttetult ringi, vaid jääks paigale. Puu on talle kaaslaseks, kuni teda leitakse.
2. Ole kuuldav ja nähtav. Metsa all olevast materjalist teha ohumärke, mida märkaksid juhuslikud möödujad, otsijad, helikopter ja haistaksid koerad.
3. Hoia sooja. Kuidas istuda ja olla, et oleks soojem. Kui laps peab kauemaks metsa jääma, siis kuidas ehitada onni.
Programmi sisu muutub ja täieneb vastavalt õpetatavate laste vanusele.

Lisainfo: www.looduskasvatus.ee
Toimumise aeg ja koht: Kokkuleppel.

Kursust viib läbi: MTÜ Just Mind koolitajaArgo Bachfeldt.

Koolituse maksumus: 590 eurot.

Hinna sisse kuulub: Hind sisaldab kuni 15 liikmelise grupi koolitust, õppematerjale, arvet ning koolitaja transporti koolituskohta.


Logi sisse