Peipsi CTC pakub loodusõppeprogramme Jõgeva-, Põlva- ja Tartumaa koolidele

Peipsi Koostöö Keskus pakub loodushariduslikke õppeprogramme Jõgeva- , Põlva- ja Tartumaa koolidele. KIKi toetusel pakume 2011.-2012. õ.-a. kokku 30 õppepäeva.

Meie keskusel on pakkuda erinevaid õppeprogramme:

  • Peipsi järve reisipäevik (ekskursioon Peipsi ääres)
  • selgrootute uurimine
  • vooluveekogud
  • pinnavormid ja taimed soodes (Männikjärve või Meenikunno raba)
  • inimene ja soo
  • erinevat tüüpi märgalad (ekskursioon )

Koostöös seiklusfirmaga „360kraadi“ on võimalus osaleda ka mängulises GPS õppepäeval. Õppepäev koosneb loengust ja loodusteemalisest GPS mängust looduses.

Vastavalt kooli soovile on võimalik kohandada meie programme ja/või neid omavahel siduda vastavalt teemale ja vanuseastmele, mis toetavad riiklikus õppekavas loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia ainekavade õppe-eesmärke ja õppetegevusi.

Ühele õppepäevale ootame 25 osalejat. Projekti raames toimuv õppepäev sisaldab töölehti, juhendamist ja õppevahendeid.
Osalustasu õpilastel 1 euro. Projektist katame transpordikulu kuni 130 eurot ja toitlustust kuni 104 eurot.

Õppeprogrammidega saate lähemalt tutvuda SIIN

Registreerumine õppeprogrammidele: Katrin Saart, katrin.saart@ctc.ee 


Logi sisse