Eesti kivimid

Nimi:Eesti kivimid
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab Eesti olulisemaid kivimeid, nende omadusi ja kasutusalasid;
  2. tunneb ära ja oskab nimetada 4-5 looduses enamlevinud kivimit.

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Eesti loodusvarad – setete ja kivimite kirjeldamine ning võrdlemine.

 

Programmi käik:

Sissejuhatus: ettevalmistus rühmatööks ja sissejuhatus teemasse.

Teema arendus:

  1. Töölehe abil selgitatakse mõisteid sete ja kivim.
  2. Võrreldakse kivimite näidiseid ja omadusi ning õpitakse neid välimuse järgi tundma.
  3. Algteadmised kivimite kasutusaladest.

Kokkuvõte: õpitu kontrollimine, arutelu.

Vahendid: Pernova Loodusmaja kivimikogu, töölehed.

Maksumus/Finantseerija: vastavalt Pernova Hariduskeskuse hinnakirjale

Registreerumine: admin@pernova.ee või telefonil 4401055

Lisainfo: kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes  osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.

Otsingusõnad: sete, kivim, kasutusalad, rühmatöö.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kadri Kilusk ja Mari Sisask
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Maavarad
Turvas
Toimumise aeg:september- mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:01.11.2016


Logi sisse