3-5 päevane LOODUSLAAGER (grupis 17 – 24 õpilast)

Nimi:3-5 päevane LOODUSLAAGER (grupis 17 – 24 õpilast)
Kirjeldus:

Välipraktikumi laagri läbiv teema on looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. Käsitlust leiavad säästva keskkonnakasutuse põhimõtted ning looduse ja inimühiskonna seosed. Koolis on õpetajad osalejatele andnud teadmised. Laagris saadakse juurde oskused ja 3-5 päevaga on võimalik juba põhjalikumalt kujundada ka osalejate väärtusi.

Vastavalt sihtgrupile ja valitud programmile kasutatakse õuesõppe käigus mitmesuguseid aktiivõppe meetodeid, näiteks juhtumiuuringud, arutelud, grupitöö, rollimängud, dilemmaprobleemide lahendamine.

Täpne laagriprogramm lepitakse kokku tellijaga. Ööbitakse telkides, telgid on laagri läbiviija poolt. Õpetajatel ööbimisvõimalus ka siseruumides või pinukojas.

Välipraktikumi laagriprogrammi ülesehituse NÄIDIS:

Esimene päev

 • Saabumine sihtkohta. Laagriprogrammi üldine tutvustus väliõppeklassis.
 • Matkatarkuste õpe: ööbimiskoha ettevalmistus, telkide püstitamine.
 • Lõunasöök
 • *Õppeprogrammi läbimine
 • Õhtusöök
 • Vaba aeg
 • Lõke ja õhtuoode
 • Öörahu

Teine (kolmas, neljas) päev

 • Äratus. Võimlemine. Pesemine.
 • Hommikusöök
 • *Õppeprogrammi läbimine, lõunasöök matka käigus
 • Vaba aeg
 • Õhtusöök
 • *Õppeprogrammi läbimine jätkub.
 • Lõke ja õhtuoode
 • Öörahu

Viimane päev

 • Äratus. Võimlemine. Pesemine.
 • Hommikusöök
 • Matkatarkuste õpe: inimtegevuse jälgede kaotamine looduses, telkide mahavõtmine.
 • Kokkuvõtted, tagasiside väliõppeklassis.
 • Tagasisõit.

 *Õppeprogramm:

3-päevase laagri korral läbitakse laagri käigus 2 õppeprogrammi Ellujäämisseltsi pakutavate programmide hulgast.

4-5 päevase laagri korral läbitakse laagri käigus 3 õppeprogrammi Ellujäämisseltsi pakutavate programmide hulgast

Soovi korral õhtuse õppeprogrammi ajal lisategevused (olenevalt laagri pikkusest):

 • Drooniõpe – lendamine, pildistamine, filmimine.
 • Metsakaamera õpe – programmide võimalused, kohavalik, paigaldus
 • Raadioside õpe – raadiosaatja seadistamine, kõne.

Seos õppekavaga:

Programmi saab kohandada sobivaks kõikidele kooliastmetele, et see kinnistaks eelnevalt õpitut (õppesisu). Seotud õppekava läbiva teemaga “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Programmi läbimisel areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, võetakse rohkem omaks säästliku eluviisi ja jätkusuutliku arengu idee ning kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Õpilane suhtub vastutustundlikumalt elukeskkonnasse, väärtustades looduslikku mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid.

Maakond:Võrumaa
Keskus:MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Kestus (tundides):3-5 päeva
Läbiviimise koht:Siksali, Voki küla, Vastseliina vald, Võrumaa (18 km Võrust, 42 km Põlvast)
Lisainfo:Kontakt: Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts juhataja, aigar@loodusmatk.ee, tel 5277846, www.loodusmatk.ee
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Soovitused laagrist osavõtjale:
- Selga/kaasa ilmastikule ja aastaajale vastav riietus.
- Kevadel-sügisel jalga soovitavalt soojad kummikud/ kummeeritud saapad või kui neid pole, võtta kaasa tagavarajalatsid koos kuivade sokkidega.
- Kindlasti võtta kaasa ka müts (ei pea matka käigus eriti soojapidav olema).
- Jope, püksid võiks olla vastupidavast materjalist, igapäevaseks kasutamiseks (uhkete, kallite rebenemist kartvate riietega ei maksa maastikule tulla).
- Kui mõnel õpilasel on mingi tõsisem terviseprobleem, palun mind enne matka sellest kindlasti omavahel teavitada.
- Kui teil on endal mingeid mõtteid või soove programmiga seoses, siis palun teavitage sellest vähemalt paar päeva enne matka.
- Soovi korral on võimalik rentida kohapeal magamisaluseid (0.5 eur/öö) ja magamiskotte koos sisudega (1.5 eur/öö).
- Vaba aja sisustamiseks on Siksalis: palliplats, kiiged, batuut, koroona, reketid, lauatennis, petang jms.
- Mõtted osalejate transpordiks laagrisse: lapsevanemate, koolibussi või valla kaasabil.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisselts
Maksumus:3-päevane laager: laagriprogrammi maksumus 540 eur (+ toitlustus 20 eur/õpilane, sisaldab 2 hommikusööki, 2 lõunasööki, 2 õhtusööki, 2 õhtuoodet); 4-päevane laager: laagriprogrammi maksumus 720 eur (+ toitlustus 30 eur/õpilane); 5-päevane laager: laagriprogrammi maksumus 900 eur (+ toitlustus 40 eur/õpilane)
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Meeled ja taju
Tehnoloogia ja innovatsioon
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Laagrit saab läbi viia kõigil neljal aastaajal.
Sisestamise kuupäev:08.02.2018


Logi sisse