Aardejaht Käsmus

Nimi:Aardejaht Käsmus
Kirjeldus:

NB! Alates 2018/19 õppeaastast oleme oma programme muutnud õppekavadele ja kooliprogrammidele vastavamaks seetõttu pakume selle programmi asemel II kooliastmele programmi “Õppejaht algajatele” ja III kooliastmele programmi “Õppejaht looduses“. Aardejaht Käsmus jääb õppetöövälise tegevusena alles, infot selle kohta leiate meie kodulehelt http://www.okoturism.com/et/node/4.

Programmi üldkirjeldus

Aardejaht on seikluslikku laadi maastikumäng, mille käigus õpitakse kaarti kasutama ja saadakse teada, kuidas kasutada maastikul liikumisel kompassi. Mäng õpetab looduses hakkamasaamist kaasaegsetest tehnilistest vahenditest sõltumatult. Samuti arendab programm tähelepanuvõimet ja meeskonnatöö oskusi. Kuna programm toimub looduses, siis tuleb selle käigus märgata ka erinevaid looduselemente ja olla keskkonnahoidlik.

 

Õpieesmärk: õpilane oskab maastikul liikuda kaardi ja kompassi abil, tegutseda meeskonnas, kuulata kaaslaste arvamusi, selgitada oma seisukohti. Õpilane tunneb looduses liikumise reegleid, kuidas käituda keskkonnahoidlikult ja ise mitte ohtu sattuda. Õpilane märkab ümbritsevat loodust, oskab aru saada seostest erinevate nähtuste vahel, oskab esitada küsimusi. Programmi üldeesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: orienteerumisõpe, avastusõpe, vaatlused

Seos riikliku õppekavaga:  III kooliaste bioloogia: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse, geograafia: 2.3.4.1. kaardiõpetus; gümnaasium: 2.1.4.4. Evolutsioon ja ökoloogia.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp (MTÜ Lahemaa Ökoturism)
Teemad:Kivimid
Kultuuriline identiteet
Maastikud
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Kestus (tundides):3 tundi
Maksimaalne grupi suurus:40
Läbiviimise koht:Looduses, Käsmu poolsaarel
Toimumise aeg: Parim aeg on septembrist detsembrini ja aprillist juunini, kuid ilmastikuolude sobivuse korral saab programmi läbi viia aastaringselt.
Juhis õpetajale:Seljas peaksid olema ilmastikule vastavad riided, jalas mugavad, veekindlad jalanõud, kaasas võiks olla jook ja võileib.
Maksumus:Tasuline, hind 150 eurot grupi kohta
Lisainfo:
Keel:Eesti keel
Sisestamise kuupäev:02.02.2016


Logi sisse