Aastaring TALUpoja elus

Nimi:Aastaring TALUpoja elus
Kirjeldus:

Eesmärk

Viia õpilased tagasi aegadesse, mil meie esivanemad maal elades isemajandavad olid. Õpilased mõistavad paremini maa- ja põllutööde tähtsust tänapäeva elustiili alustalana ning loob loogilisi seoseid tööde, tegevuste ja rahavakalendri vahel.

Sisu

Programm annab õpilastele võimaluse osa saada ja kaasa teha talumajapidamise igapäevarutiinist viisil, nagu enamus meie esivanemaid aastasadu maapiirkonnas elanud on.

Tutvume koduloomade ja talutöödega, vastavalt hooajale on võimalus ise kätt proovida, loomi toita ning oma füüsilised ja käsitöölised võimed proovile panna. Kindlasti oli ja on ka meie programmis olulisel kohal toit – lisaks söögi hankimise problemaatikale katsetame võimalusel ka mõne klassikalise nö talutoidu valmistamisega.

Programmi jooksul saame ajaloolise ülevaate meie talumajapidamise kujunemisest ja raskustest. Pika mõisaperioodi meenutuseksvõimalus  külastada ka Eesti üht suurimat Kolga mõisakompleksi, jätkuna võiks külastada ka Kolga kihelkonnamuuseumi.

Palume õppeprogrammi aeg ja kestus aegsasti läbi arutada.

Seos õppekavaga:

III ja IV kooliaste, Eesti ja Euroopa rahvastik, põllumajandus kui majandusharu, toiduainetetööstus ja käsitöönduslik toiduvalmistamine, selle seosed keskkonnaga (geograafia) II kooliaste Aed ja põld elukeskkonnana (loodusõpetus)

Lisainfo kodulehelt.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Lahemaa Keskkonnahariduse Selts
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Pudisoo, Muuksi, Uuri
Lisainfo:info@lahemaaselts.ee | 545 110 10
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Inglise keel
Programmi läbiviija:Rauno Masing, Kristo Pärn, Theo Kehlmann
Maksumus:180
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Aastaajad
Ilm ja kliima
Inimene
jätkusuutlik areng
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kultuuriline identiteet
Loodusnähtused
Loomad
Maailmaruum
Meeled ja taju
metsloomad
Põllumajandus
säästva arengu eesmärgid
ulukid
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:19.02.2018


Logi sisse