Abruka saare loodus

Nimi:Abruka saare loodus
Kirjeldus:

Õppeprogrammis tutvutakse Abruka saare loodusega. Toimub õppekäik kaitsealuses 200 aastaste  pärnadega  laialehises salulehtmetsas, kus tutvutakse metsatüüpi iseloomustava rindelisusega ja  vastavate liikidega ning õpitakse leidma organismidevahelisi suhteid.  Lisaks salumetsale toimub ka õppekäik rannaniidule, kus  tutvutakse   iseloomulike liikidega, hinnatakse rannaniidu seisundit  ja  inimtegevuse mõju. Vana sadama lähedal asuvast linnuvaatlustornist  on võimalik vaadelda  lisaks erinevatele  veelindudele   ka merikotkaid ja hülgeid.

Meetodid: matk metsas ja rannaniidul, vaatlus, liikide määramine, praktilised ülesanded, töölehe täitmine,

Seos õppekavaga: II kooliaste: elutingimused metsas, metsarinded, selgrootud ja linnud metsas, imetajad metsas, metsade tähtsus ja kasutamine, inimese mõju keskkonnale.

III kooliaste:  taimede kohastumused tolmlemiseks ja levimiseks, samblike mitmekesisus,  bioloogilise mitmekesisuse tähtsus.

Gümnaasium: biootiliste ökotegurite mõju organismide erinevates kooseluvormides, ökosüsteemi struktuur ning selles esinevad vastastikused seosed, toiduahela peamiste lülide – tootjate, tarbijate ja lagundajate – omavahelised toitumissuhted,liikide hävimist põhjustavad antropogeensed tegurid ning liikide kaitse võimalused, bioloogilise mitmekesisuse kaitse vajadus ja meetmed.

 

6.-12. klassile, kuni 22 õpilast (+ 2 täiskasvanut, rohkem laevale ei mahu)

 

Maakond:Saaremaa
Keskus:Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus
Kestus (tundides):3-5 tundi (sõltuvalt rajavalikust)
Läbiviimise koht:Abruka saar
Lisainfo:Lisandub paaditransport Abrukale, paat mahutab korraga 24 inimest, seetõttu ei saa ka osalejaid rohkem olla.
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Paaditransport Abrukale http://www.abrukainfo.eu/abruka-postipaat/
Edasi-tagasisõidu maksumus on 300 eurot.
Kuna paat mahutab 24 inimest, siis grupi suurus koos õpetajaga saab olla maksimaalselt 24.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Gerta Nurk
Maksumus:150
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Taimed
Toimumise aeg:maist septembrini, sh mais, juunis ja septembris ainult nädalavahetusel
Sisestamise kuupäev:29.10.2015


Logi sisse