Aialinnuvaatlus talvel

Nimi:Aialinnuvaatlus talvel
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on hakata rohkem märkama meie lähiümbruses elavaid ja lendavaid linde, hakata eristama erinevaid liike, saada rohkem teada nende elust ning saada teada keda tohib toita ja kuidas.

Programm toimub kahes osas. Esimene osa 45 min toimub klassiruumis. Juhendaja tutvustab, miks ja kuidas linnuvaatlust läbi viiakse, tutvustab meil talvituvaid linde ja selgitab, kuidas neid ära tunda. Seejärel harjutatakse lindude määramist piltide järgi ning tutvutakse töölehtedega.

Programmi teine osa 45 min toimub kooli juures õues. See on praktiline osa. Õpilased jaotatakse gruppideks, otsitakse, määratakse ja loetakse linnud üle ning pannakse kirja. Juhendaja teeb vaatlusest kokkuvõtted ja parimad saavad auhinnad.

Kasutatavad aktiivõppemeetodid: vaatlus, abivahendite kasutamine vaatluse läbiviimisel, vaatlustulemuste esitamine, koostöö tegemine, arutlus.

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:MTÜ Lahemaa Ökoturism
Kestus (tundides):2 tundi
Läbiviimise koht:koolimajas ja kooli juures õues
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Kuna osa programmist toimub õues, peaks olema korraldatud, et õpilased õueriided üsna kiiresti kätte saaksid. Riided peaksid olema ilmastikule vastavad.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:200 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Nutiseadmed
Toimumise aeg:detsembrist – veebruarini (talv)
Sisestamise kuupäev:19.02.2019


Logi sisse