Aialinnuvaatlus

Nimi:Aialinnuvaatlus
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi meie lähiümbruses elavaid ja lendavaid linde, eristavad erinevaid liike, teavad, kuidas linnuvaatlust läbi viiakse ja mida näitab keskkonna kohta lindude arvukuse muutus.

Programmi kirjeldus: Programm koosneb sissejuhatusest, iseseisvast tööst ja kokkuvõttest.
Esimene ja viimane osa toimuvad siseruumis ning keskmine õues. Sissejuhatavas osas õpitakse
lindude määramist ja saadakse teada, miks on oluline linde teadlikult toita ning mida linnud
indikeerivad. Iseseisva töö osas otsivad õpilased grupiti looduses linde ja määravad neid.
Kokkuvõtvas osas vaadatakse üle nähtud linnud ja võetakse päev kokku.

Tagasiside: pogrammi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud
töölehed, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna.

Kasutatavad õppemeetodid: aktiivõpe, õuesõpe, avastusõpe, grupitöö.

Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste loodusõpetus: asula elukeskkonnana

III kooliaste: bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, ökoloogia ja keskkonnakaitse

 

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Programmi viiakse läbi pargis ja osaliselt siseruumis.
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Kuna osa programmist toimub õues, peaks olema korraldatud, et õpilased õueriided üsna kiiresti kätte saaksid. Riided peaksid olema ilmastikule vastavad.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld
Maksumus:Programm on tasuline, hind on 150 eurot klassi kohta Tallinnas, väljaspoo Tallinnat 200 eurot klassi kohta.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Nutiseadmed
Toimumise aeg:Talv
Sisestamise kuupäev:01.02.2018


Logi sisse