Õppepäev – AIDU KARJÄÄRI ÖKOLOOGIA

Nimi:Õppepäev – AIDU KARJÄÄRI ÖKOLOOGIA
Kirjeldus:

Programmi käigus uuritakse ja võrreldakse erinevatel aegadel kaevandatud ning  rekultiveeritud alade ökoloogiat. Sealjuures selgitatakse välja looduse taastumisprotsessid ja selleks kuluvat aega.
Programm koosneb 2st põhiosast.

  • Õppekäik Aidu karjääri uuemas osas. Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi 5-10 aastat tagasi rekultiveeritud alal.
    • Rekultiveeritud metsa (okaspuu metsa ja lehtpuu metsa) vaatlusandmete kogumine (pinnase valgus, niiskus, pH, mulla elustik; metsa valgus, taimestik, elustik).
    • Tranšees oleva vee andmete kogumine (temperatuur, pH, läbipaistvus, sügavus, elustik).
  • Õppekäik jalgsi Aidu karjääri vanemas osas. Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi ning lahendatakse ülesandeid 60-70 aastat tagasi rekultiveeritud alal.
  • Võrdlusandmete saamiseks kogutakse andmekogujatega samu andmeid, mida koguti karjääri uuemast osas.
  • Analüüsitakse saadud andmed, tehakse kokkuvõtted.
Maakond:Ida-Virumaa
Keskus:Alutaguse Matkaklubi
Kestus (tundides):5-6 h
Läbiviimise koht:endine Aidu krjäär
Lisainfo:Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:375.00 eurot/ 1 rühm
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kivimid
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Maavarad
Taimed
Toimumise aeg:
Sisestamise kuupäev:06.02.2019


Logi sisse