Aita jäätmed ringlusse

Nimi:Aita jäätmed ringlusse
Kirjeldus:

Õppeprogrammi abil
– mõistetakse, et jäätmed on ainult inimeste tekitatud probleem. Looduses toimub ainete ringlemine ja jäätmeid ei teki.
– teadvustatakse, et kodune jäätmete liigiti kogumine ning õigesse konteinerisse viimine on ainuõige käitumine lisaks jäätmetekke vähendamisele, taas- ja korduvkasutamisele. Jäätmete liigiti sorteerimine aitab ringmajandusel toimida (loodusliku ainete ringlemise näitel).
Tunnis:
– näitlikustatakse ainete ringlemise põhimõtteid taimede, loomade ja inimeste elus
– saadakse aru, et jäätmed tekivad ainult inimese elutegevusel
– mõistetakse, et jäätmete sattumine tagasi aineringlusesse oleneb ainult inimese teadlikkusest ja tahtest (ringmajandus).
– korratakse üle jäätmete liigiti sorteerimise põhimõtted (jäätmed on materjal, millest saab teha uusi tooteid)
– näited toodetest, mis on tehtud jäätmetest.

Maakond:Võrumaa
Keskus:Karula rahvuspargi keskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):2*45 minutit
Läbiviimise koht:Koolis
Lisainfo:5152551
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Helen Kivisild
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Muld
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:03.01.2020


Logi sisse