AKTIIVÕPE MULLA JA TURBAGA

Nimi:AKTIIVÕPE MULLA JA TURBAGA
Kirjeldus:

Õppeprogrammi abil
– tutvutakse mulla ja turba koostise, omaduste ja tähtsusega (praktilised tööd rühmades)
– saadakse ülevaade mulla ja turbaga seotud protsessidest
– õpitakse mullaelustikku tundma (sobival aastaajal)
– mõtestatakse lahti säästva arengu mõiste seoses mulla ja turbaga
* vastavalt õppeprogrammi pikkusele tegevused varieeruvad 

Õppeprogrammi esimeses tunnis
– koostatakse mõistekaardid oma senistest teadmistest
– saadakse kogemuslik õpe uurimisobjektidega – mulla ja turbaga. Rühmatööna kirjeldatakse uurimisobjekte kõikide meelte abil
Teises tunnis
tehakse praktilisi töid uurimisobjektidega (praktiliste tööde hulk sõltub õppeprogrammi pikkusest):
Valikus on mulla ja turba:
– mahu ja massi võrdlused,
–  setitamine,
– koostise uurimine luubi ja binokulaariga,
– lõimise määramine,
–  pH ja karbonaatsuse määramine (vanemate õpilastega).
– Soojal aastaajal uuritakse mulla elustikku.
– Võimalusel võtavad rühmad mullapuuriga proove, määravad mullahorisondid, joonistatavad profiili ja määravad mullahorisontide omadusi.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Raplamaa)
Kestus (tundides):alates 2 tunnist
Läbiviimise koht:koolis, kooli juures rohealal või looduse õpperajal
Lisainfo:Õppeprogrammi läbiviimiseks vajalikud vahendid on keskkonnahariduse bussis, millest saab õppegrupile välibaas. Õppeprogrammi saab läbi viia mais, juunis, septembris ja oktoobris kahepäevasena Endla looduskeskuses, kus lisanduvad õppekäigud metsa ja rabasse. Ööbimine on õpilastele tasuta kuid transport Toomale ja tagasi ning toitlustus on kooli korraldada.
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maarika Männil
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Muld
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:koolis aastaringselt, õueõppena sügisel ja kevadel
Sisestamise kuupäev:05.09.2016


Logi sisse