AKTIIVÕPE MULLAGA

Nimi:AKTIIVÕPE MULLAGA
Kirjeldus:

Õppeprogrammi abil tutvutakse mulla koostise ja tähtsusega.
* vastavalt õppeprogrammi pikkusele tegevused varieeruvad 

Õppeprogrammiks on võimalik valida erinevaid tegevusi:
– visuaalse ülevaate koostamine Eesti peamiste pinnakatete – mulla ja turba tekkest ja selleks vajalikest tingimustest näitevahendite abil
– mullapuuriga mullaprofiili võtmine, saadud horisontide uurimine ja profiili joonistamine, mullaga värvimine
– lõimise määramine
– mulla ja turba mahu ja massi võrdlemine,
–  setitamine
– pH ja karbonaatsuse määramine (vanemate õpilastega)
– Soojal aastaajal saab uurida mulla elustikku
– kuiva mulla sõelumine, et näha mulla eri suurusega osakesi.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Raplamaa)
Kestus (tundides):alates 1 tunnist
Läbiviimise koht:koolis, kooli juures rohealal või looduse õpperajal
Lisainfo:Õppeprogrammi läbiviimiseks vajalikud vahendid on keskkonnahariduse bussis, millest saab õppegrupile välibaas. Õppeprogrammi saab läbi viia mais, juunis, septembris ja oktoobris kahepäevasena Endla looduskeskuses, kus lisanduvad õppekäigud metsa ja rabasse. Ööbimine on õpilastele tasuta kuid transport Toomale ja tagasi ning toitlustus on kooli korraldada.
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maarika Männil
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Muld
Putukad
Samblikud
Seened
Taimed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Turvas
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:koolis aastaringselt, õueõppena sügisel ja kevadel
Sisestamise kuupäev:05.09.2016


Logi sisse