Alam-Pedja lammialad

Nimi:Alam-Pedja lammialad
Kirjeldus:

Eesmärk: lamminiidu ja lammimetsa koosluse tundmaõppimine vaatluste, kirjelduste, uurimistegevuste ja seoste loomise abil. Kujundada arusaama inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest.

Õppeprogrammi sisu: Programmi alguses antakse ülevaade looduskaitseala ajaloost ja põhilistest loodusväärtustest ning tehakse sissejuhatus teemaga seotud mõistete maailma. Seejärel jaotatakse õpilased 4-6 liikmelistesse rühmadesse, meeskondadele antakse seljakottidega kaasa vajaminevad vahendid (tööleht, kaart, luup, kirjutusalus, kirjutusvahend, taimemääraja jne). Kirna õpperajal liikudes ja loodusvaatlusi tehes lahendatakse erinevaid ülesandeid erinevate koosluste (lamminiit, lammimets) kohta, püütakse välja selgitada vastavale looduskooslusele omaseid iseloomustavaid liike (tegevusjäljed), toiduahelaid, inimese ja looduse kokkupuutepunktide tagajärgi. Vastavalt rajal nähtavale teemale jagatakse rühmadele uurimisülesanded, hiljem tehakse nähtust ja uuritust kokkuvõte.

PROGRAMMILEHT Alam-Pedja lammialad

Maakond:Tartumaa
Keskus:Keskkonnaamet (Tartumaa)
Kestus (tundides):4,5
Läbiviimise koht:Pedja jõe lammiala Alam-Pedja looduskaitsealal Kirna õpperajal ja Alam-Pedja looduskeskus.
Lisainfo:52 73 340; 7334162, piret.valge@keskkonnaamet.ee.
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Vajalikud eelteadmised ja oskused: õpilastele on eelnevalt selgitatud jõe ja lammiga seotud mõisteid, teket, eripärasid, toimuvaid protsesse (üleujutus, vanajõgi ehk soot, elukoosluste muutused). Vajalik oskus ja tahe looduses grupina liikuda, tegutseda, õppida.
Ettevalmistavad tegevused: enne õppepäevale sõitu selgitada osalejatele välitingimustesse ilmaga kokku sobiva riietuse ja jalanõude tähtsust ning häälestada osalejaid õuesõppeks. Vajadusel kaasa võtta toidupakk ja sääsetõrje vahend. Õppeprogrammile tulles võtta kaasa täidetud ja grupi saatja poolt allkirjastatud registreerimisleht. Registreerimislehe, tagasiside andmise lingi ja õpetaja meelespea leiate Keskkonnaameti kodulehelt http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/oppeprogrammid/.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Piret Valge
Maksumus:Tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Maastikud
Toimumise aeg:Kevad, suvi, sügis
Sisestamise kuupäev:07.09.2015


Logi sisse