Aristotelese õpituba: Helid

Nimi:Aristotelese õpituba: Helid
Kirjeldus:

Antiikfilosoofil Aristotelesel oli teatavasti komme loengu pidamise ajal ringi jalutada. Meiegi Energia avastuskeskuses usume, et liikumine hoiab õpilaste meeled värskena. Seetõttu toimub Aristotelese nimeline helide õpituba otse avastuskeskuse ekspositsiooni keskel.

Energia avastuskeskuse  heli ja valguse ekspositsioonil on hulk eksponaate, mis tutvustavad heli tekkimist ja helilaine levimist. Haridusprogrammi kestel liiguvad õpilased koos juhendajaga ekspositsioonialal, katsetavad eksponaate ja arutlevad kogetud nähtuste üle ning lahendavad sõna otseses mõttes käigu pealt eri ülesandeid.

Õpilased jaotatakse kaheks kuni 15-liikmeliseks grupiks, kes alustavad keskuses ringkäiku ja katsetamist eraldi juhendajaga. Programmi kuulub ka õpituba “Heli ja kaja”, kus keskuse kuppelplanetaariumist saab katsevahend, ning planetaariumifilmi “Helielu” vaatamine.

Õpituba sobib 8. klassi, aga ka gümnaasiumi füüsikatundide täienduseks.  Lisaks toetab haridusprogramm õppekava läbivat teemat “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Haridusprogrammi kestel saavad õpilased osa ka välgu ja staatilise elektri demonstratsioonidest ja avastavad iseseisvalt keskuse käed-külge ekspositsiooni.

Märksõnad: võnkumine, võnkumise amplituud, periood, sagedus; lained, võnkesagedus; heli, heli kiirus, helikõrguse, heli valjus; elusorganismide hääleaparaat, kõrv ja kuulmine

Maakond:Harjumaa
Keskus:Energia Avastuskeskus
Kestus (tundides):1,5
Läbiviimise koht:Energia avastuskeskuse ekspositsioon, füüsikaklass
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:12 € õpilase kohta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Heli
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodusnähtused
Meeled ja taju
Õhk
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Võnkumine ja laine
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:13.02.2019


Logi sisse