Aristotelese õpituba: Optika

Nimi:Aristotelese õpituba: Optika
Kirjeldus:

Antiikfilosoofil Aristotelesel oli teatavasti komme loengu pidamise ajal ringi jalutada. Meiegi Energia avastuskeskuses usume, et liikumine hoiab õpilaste meeled värskena. Seetõttu toimub osa Aristotelese nimelisest optika õpitoast avastuskeskuse ekspositsiooni keskel ning teine osa füüsikaklassis liikudes ja ülesandeid lahendades.

Avastuskeskuse -1. korruse optika ekspositsioon tutvustab valguse levimisel ilmnevaid nähtusi. Haridusprogrammi kestel liiguvad õpilased koos juhendajaga ekspositsioonialal, katsetavad eksponaate ja arutlevad vaadeldud nähtuste üle ning lahendavad sõna otseses mõttes käigu pealt eri ülesandeid. Programmi teises osas saavad õpilased proovida ise läbi mitmeid optika katseid, mis toetavad õppekavast tuttavate teemade mõistmist ning avardavad silmaringi ka laiemalt.

Õpilased jaotatakse kaheks kuni 15-liikmeliseks grupiks. Õpituba sobib 8. klassi õpilastele, kes on juba optikat koolis õppinud – õpituba aitab neid teadmisi paremini kinnistada. Kuid õpituppa on väga oodatud ka gümnaasiumiõpilased, et optika teemat meelde tuletada ja sealt juba uute füüsika teemadega edasi minna. Lisaks toetab haridusprogramm õppekava läbivat teemat “Keskkond ja jätkusuutlik areng”.

Haridusprogrammi kestel saavad õpilased osa ka välgu ja staatilise elektri demonstratsioonidest ja avastavad iseseisvalt keskuse käed-külge ekspositsiooni.

Märksõnad: nähtav valgus ja spekter, valguse kiirgumine ja neeldumine, valguse levimine, murdumine ja peegeldumine, silm ja optilised abivahendid

Maakond:Harjumaa
Keskus:Energia Avastuskeskus
Kestus (tundides):1,5
Läbiviimise koht:Energia avastuskeskuse ekspositsioon, füüsikaklass
Lisainfo:info@energiakeskus.ee | 620 9020 | 5331 7307 (E–R 10–18)
Maksimaalne grupi suurus:30
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:12 € õpilase kohta
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Inimene
Loodusnähtused
Meeled ja taju
Õhk
Optika
Tehnoloogia ja innovatsioon
Valgus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:13.02.2019


Logi sisse