FÜÜSIKA JA ASTRONOOMIA: ASTRONOOMIA INTERNETIS JA NUTISEADMETES

Nimi:FÜÜSIKA JA ASTRONOOMIA: ASTRONOOMIA INTERNETIS JA NUTISEADMETES
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab ja oskab kasutada virtuaalsete astronoomiliste vaatluste võimalusi üle interneti/ mobiiltelefoni/ nutiseadme. Kasutades IKT võimalusi,
  2. lahendab praktilisi ülesandeid, kogub infot vaatlusobjektide asukoha ja omaduste kohta ja kirjeldab tulemusi.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, väärtuspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid-järeldusi.

Seos ainekavaga:  füüsika ainekava: valgusõpetus, mehaanika – seostab vastavaid loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi, tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi. Kasutab IKT vahendeid astronoomia teadmiste kinnistamiseks ja ülesannete lahendamiseks.

Programmi käik:

Sissejuhatus – planetaariumi programme ja nutirakendusi tutvustav loeng

Teema arendus:

  1. Praktikum I-Pad tahvelarvutitega: IKT vahendite kasutamise õppimine, lihtsamate tegevuste omandamine:
  2. Tähistaeva vaatlus, seoste loomine IKT taevakaartide ja reaalse tähistaeva vahel, ilmakaarte kindlakstegemine.

Kokkuvõte: arutelu ja tahvelarvutitega ülesannete lahendamine.

Vahendid: planetaariumi programm, IKT vahendid – I-Pad, taevakaardid.

Otsingusõnad: tähistaevas, taevakaart, ilmakaared,  tähtkuju, Päikesesüsteem, planeet, internet, mobiiltelefon, nutiseade, teadusprojekt.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasas olevad täiskasvanud innustavad õpilasi õppest aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Soodsate välivaatlustingimuste korral vajalik õpilastel soe riietus, planetaariumiprogrammide kasutamine ebasoodsate olude korral.
Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Aarne Paul
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse