Atmosfäär meil ja mujal

Nimi:Atmosfäär meil ja mujal
Kirjeldus:

Õpime tundma nelja taevakeha atmosfääre ja omadusi.

Pärast põhimõistete ülekordamist asutakse rühmatööle, mille käigus saab iga rühm uurimisobjektiks ühe taevakeha Maa, Marsi, Veenuse või Titani atmosfääri. Uurimisülesandeks on teada saada, kuidas mõjutab atmosfäär taevakeha pinda ja elutingimusi. Kokkuvõtvas osas võrreldakse erinevate taevakehade atmosfääride põhiomadusi. Rühmatööna viiakse läbi ka erinevaid teemaga seotud katseid ja ülesandeid.

Programm lähtub II ja III loodusõpetuse ja loodusgeograafia  õppekavast ning haakub 5. ja 8. klassi atmosfääri ning ilma temaatikaga.

Sobib ka gümnaasiumile.

Programmide käigus rakendame uurimusliku õppe ja/või aktiivõppe meetodeid.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Tartu Ülikooli muuseum
Kestus (tundides):1,5
Läbiviimise koht:Tartu tähetorn, Uppsala 8, Tartu
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:35
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Tartu tähetorni töötajad
Maksumus:3 €
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodusseadused
Maastikud
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:12.02.2016


Logi sisse