Avastame jõge

Nimi:Avastame jõge
Kirjeldus:

Jõelähtme Rebala muuseumis

Rebala muuseumi kõrval Jõelähtmes on Kostivere karstiala. See imeline ning põnev maastik pakub väga häid võimalusi looduse tundmaõppimiseks. Eriti põnev on muidugi jõe olek, mis võib suurema veega voolata täies mahus, vähema veega ilmutada ennast erinevate lätete ja langatustena ning kuiva ilma korral kaduda hoopiski salajõeks, mille põhjas saab jalutada.

 • Programmi pakkuja: Jõelähtme Rebala muuseum (Juriidiline isik: MTÜ Jägala Linnamäe)
 • Programmi nimetus: Avastame jõge
 • Programmi õpieesmärk: Õpitakse unikaalseid pinnavorme karstiala näitel. Õpime mageda vee ringluse kohta. Otsime jõe põhjast vett. Õpime kuidas vett leida? Millist vett võib juua? Kui palju peab vedelikku tarbima? Vedeliku puuduse tagajärjed. Räägime vee kasutamise ajaloost, vee kasutamise mõjust tööstuse ja tehnika arengule ning ka vee hävitavast poolest.
 • Programmi seos riikliku õppekavaga: toetab põhikooli riikliku õppekava läbivaid teemasid: „Tehnoloogia ja innovatsioon”, „Tervis ja ohutus”, „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”, „Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Programm toetab põhikooli riikliku õppekava ainevaldkonna „Loodusained“ alapunkte: 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine; 2.1.6.16. Eesti loodusvarad; 2.2.4.13. Seedimine ja eritamine; 2.3.4.6. Veestik.
 • Kasutatud õppemeetodid: Toimub matk Rebala muuseumi juurest Kostivere karstialale. Olenevalt aastaajast ja sademete hulgast võib karstialal jälgida eriliselt kõituvat Jõelähtme jõge või kõndida täiesti kuivas jõesängis. Juhendaja räägib matkal teoreetilist osa ja koos otsitakse maastikul vee tegevuse tulemusel moodustunud geoloogilisi erisusi. Tagasi muuseumi juures praktilise tegevusena on programmis looduses oleva vee puhastamine ja joogiks kasutamine. Loodusest leiduvatest materjalidest käepärase veefiltri tegemine. Filtreeritud veest ja loodusest korjatud taimedest valmistame teed.
 • Sihtrühma vanus: I,II,III kooliaste
 • Õppekeel: eesti või vene
 • Programmide arv: 100
 • Transport  – õpilaste kohaletulek
 • Toimumisaeg: sügis, kevad, suvi
 • Programmi hind ja kestus: hind 150 eur. kestus 120 min.
 • Juhendajad: Liis Trubon, Kaupo Luur
 • Märkused: Programm toimub keerulisemal maastikul, mis nõuab väliriietust ja veekindlaid jalatseid. Programm sisaldab ka Rebala muuseumi külastust.
Maakond:Harjumaa
Keskus:Rebala muuseum
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:Matk Kostivere karstialal, hea oleks võimalikult veekindlad jalatsid (suvel tavaline jalats), Kogunemine Rebala muuseumis Jõelähtmes
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Muuseumis või muuseumi õuel on hea ja mugav teha ka piknikku
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Liis Trubon, Kaupo Luur
Maksumus:150 eur.
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Kalad
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Maastikud
Veekogud
Vesi
Toimumise aeg:Parim aeg on kevad kuid huvitavad on ka teised aastaajad. Talvel lumega ei toimu karstilõhede tõttu.
Sisestamise kuupäev:09.02.2018


Logi sisse