Avastame tuld

Nimi:Avastame tuld
Kirjeldus:

 

Jõelähtme Rebala muuseum Juriidiline isik: MTÜ Jägala Linnamäe

Programmi nimetus: Avastame tuld

Programmi õpieesmärk: Õpilased omandavad teadmisi tule mõjust keskkonnale, tule ajaloost, looduses ellujämisest ja tuleohutusest

Programmi seos riikliku õppekavaga: 2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine 2.1.6.2. Planeet Maa 2.1.6.13. Õhk 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis 2.1.9.1. Inimene uurib loodust 2.1.9.3. Loodusnähtused 2.5.4.9. Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid materjalidena

Kasutatud õppemeetodid: Toimub juhendaja loeng demonstratsioonidega, toimub erinev õpilaste praktiline tegevus CO2 mõõtmisel, tule süütamisel, tule kustutamisel

Õpilased saabuvad Rebala muuseumi, kus alustuseks juhendaja teeb lühiekskursiooni muuseumisse ja kivikalmete juurde paigaga tutvumiseks ja ajaloolise tausta tunnetamiseks. Seejärel räägib juhendaja tule mõjust inimeste kultuurile ja keskkonnale. Seejärel proovivad õpilased, olenevalt vanuseastmest, süüdata tuld erinevate vahenditega. Peamiselt tulekivi, puu hõõrumise, magneesiumpulga abil. Seejärel räägitakse, kus ja kes tuld üldse teha tohib ja millised on ohutusabinõud. Juhendaja demonstreerib lõkke süütamist. Lapsed mõõdavad CO2 muutumist seoses tule kasutamisega. Juhendaja räägib ellujäämisest looduses. Eraldi räägitakse veel tuleõnnetustest, nende mõjust ja tule kustutamisest.

Juhendajad on nii vabatahtlikud päästjad kui ka kogenud loodusgiidid

  • Sihtrühma vanus: I,II,III kooliaste
  • Õppekeel: eesti või vene
  • Programmide arv: 100
  • Transport /õpilaste kohaletulek
  • Toimumisaeg: sügis, kevad
  • Programmi hind ja kestus: hind 150 eur. kestus 90 min.
  • Juhendajad: Kaupo Luur, Liis Trubon
  • Märkused: Programm toimub Rebala muuseumi õues ja (vajadusel) kütmata hoones – väliriided. Programm sisaldab ka lühikest muuseumi külastust.
Maakond:Harjumaa
Keskus:Rebala muuseum
Kestus (tundides):1,5
Läbiviimise koht:Rebala muuseum, peamiselt õues ja kehvema ilmaga õuel asuvas kütmata ruumis
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Õpilastele tavaline väliriietus
Keel:Eesti keel
Vene keel
Programmi läbiviija:Kaupo Luur, Liis Trubon
Maksumus:150 eur.
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Loodus- ja keskkonnakaitse
Õhk
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:Eelistatud on sügis ,kevad ja suvi, kuid võimalik ka talvel
Sisestamise kuupäev:08.02.2018


Logi sisse