Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal 9.klassile

Nimi:Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal 9.klassile
Kirjeldus:

Avastuslik ja uurimuslik tutvumine Lahemaa looduse ja kultuuripärandiga Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis ning Altja loodusrajal. Väikestes rühmades ülesandeid lahendades, tutvutakse metsamuuseumi ekspositsiooni ja looduskooli vahenditega. Maastikumäng viib metsa, jõe ja mere äärde ning paneb mõtlema inimese ja looduse seostele.

Sisu
1. Sissejuhatus, kodukord
2. Tegevused Sagadi metsamuuseumis
Rühmad lahendavad ülesandeid, mis on seotud näitustega Mets toidab ning Sääskedega sõjas ja rahus
3. Tegevused Sagadi looduskoolis
Erinevaid õppevahendeid ja-materjale kasutades, lahendatakse ülesandeid, mille teemadering on Eluslooduse süsteem, Elurikkus, Ökosüsteemi teenused
4. Maastikumäng Altja loodusrajal
Maastikumängu teemaks on Lahemaa looduse mintmekesisus ja inimmõju

Eesmärgid
Õpilane:
1) teadvustab looduse ja ühiskonna vastastikuseid seoseid
2) määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti
3) mõistab organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga
4) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi

Seos õppekavaga
PK bioloogia teemad: Kooslused, organismidevahelised suhted; Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Tervis ja ohutus

 

Maakond:Lääne-Virumaa
Keskus:RMK Sagadi looduskool
Kestus (tundides):5 tundi
Läbiviimise koht:Sagadi metamuuseum, looduskool, Altja loodusrada
Lisainfo:Kokkuleppel on võimalik programmi kestust ja sihtrühma muuta. Suurema valiku sihtrühmale suunatud programme leiate RMK Sagadi looduskooli kodulehelt: http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/7-9-klass
Maksimaalne grupi suurus:80
Juhis õpetajale:Programmile registreerumisel lepitakse kokku ajakava ja saadetakse õpetajale õpetaja juhend, kodukord õpilasele ja registreerumisleht.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:
Maksumus:7 eurot osaleja
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Samblikud
Seened
Taimed
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:25.01.2016


Logi sisse