PÄIKE JA MEIE KODUPLANEET MAA

Nimi:PÄIKE JA MEIE KODUPLANEET MAA
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. saab aru, et planeet Maa on meile ainuke sobilik kodu;
  2. teab, et Päike annab eluks Maal kõik vajaliku ja teistel planeetidel ei ole elu võimalik;
  3. vaatleb ja võrdleb läbi mängu teisi planeete koduplaneediga Maa;
  4. teab, et meie päikesesüsteemis on 8 planeeti.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid,  sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega:

  • Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda
  • Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga.
  • Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: vestlus ja arutelu teemal päikesesüsteem, mis see on, visuaalne selgitus õppefilmiga „Päikesesüsteem“ planetaariumis (15 min)
  • Teema arendus: vestlus, kus planeedil me elame ja miks on meile vaja Päikest. Visuaalne selgitus planetaariumis „Planeedid ja päike“, millised on teised planeedid.
  • Kokkuvõte: õppemäng “Planeedid”, millele järgneb arutelu ja vestlus  – mida  uut õppisin või teada sain.

Vahendid:  õppefilm, planeetide mäng.

Otsingusõnad: planeet, kosmos, Maa, taevas, Päike, täht, soojus, valgus, päikesesüsteem.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2X45
Läbiviimise koht:Planetaarium ja kosmose näituseala Pernova Hariduskeksus
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega;
10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu;
kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt;
vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Astrid Viik
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Aastaajad
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodusseadused
Maailmaruum
Toimumise aeg:september-mai
Sisestamise kuupäev:11.03.2020


Logi sisse