Nutiseiklus Paljassaarel

Nimi:Nutiseiklus Paljassaarel
Kirjeldus:

Programm toimub Paljassaare loodusrajal, kus õpilastel on võimalik tutvuda mereäärse looduse ja elustikuga, eeliseks on õpperaja asukoht Tallinnas.

Eesmärk: õppija märkab ja eristab mere ääres toimetavaid linde ja putukaid. Ta teab, mis loomad elutsevad Paljassaarel ja mis on põhilised keskkonnaprobleemid rannikualadel. Õpilane oskab ülesande lahendamisel kasutada oma nutiseadet. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus ja oskus leida iseseisvalt küsimustele vastuseid.

Programmi kirjeldus:

Õpilased lähevad kahekaupa Paljassaare loodusrajale, kus liiguvad nutiseadme abil leitaval marsruudil ja otsivad juhendaja poolt antud küsimustele vastuseid.

Tagasiside: pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Pärast programmi lõppu antakse õpilaste vastused kaasaasolevatele õpetajatele, et nad saaksid ülevaate õpilaste teadmistest programmi käigus käsitletud küsimuste kohta.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu,  eesti keelt, matemaatikat. Lisaks võistluslik mäng looduses, meeskonnatöö ja füüsiline treening.

Kasutatavad õppemeetodid: maastikumäng, aktiivõpe.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Looduskool Vesipapp
Kestus (tundides):3 tundi
Läbiviimise koht:Paljassaare poolsaar
Lisainfo:lahemaaokoturism@gmail.com, 53980543
Maksimaalne grupi suurus:40
Juhis õpetajale:Kuna programm toimub välitingimustes, siis on oluline, et lapsed oleksid riietatud vastavalt ilmastikule. Kaasas võiks olla võileib ja jook.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool
Maksumus:150 eurot klassi kohta, koos bussiga Tallinnast 300 eurot.
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Jäätmed
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Märgalad
Nutiseadmed
Putukad
Taimed
Veekogud
Toimumise aeg:septembrist novembrini ja aprillist juunini
Sisestamise kuupäev:19.02.2019


Logi sisse