Avastusretk vihmametsadesse

Nimi:Avastusretk vihmametsadesse
Kirjeldus:

Programmi eesmärk on tutvustada õpilastele vihmametsade eripära ja olulisust ning avada uks sealse liigirikkuse ning loomade põnevate kohastumuste maailma. Räägitakse vihmametsade asukohtadest Maal ja arutletakse eri piirkondade vihmametsade sarnasuse ja erinevuse üle. Õppekäigul troopikamajadesse tutvuvad õpilased liigirikka vihmametsa loomastikuga. Tunni lõpus saavad õpilased end proovile panna kinnistavas mälumängus.

Meetodid: õppetunnis kasutatakse avastusõppe meetodeid: õppekäik loomaaias, vaatlus, praktiline tegevus rühmades, mälumäng.

Maakond:Harjumaa
Keskus:Tallinna Loomaaed
Kestus (tundides):1,5h
Läbiviimise koht:Tallinna Loomaaia Troopikamajad, Keskkonnahariduskeskuse klassiruum
Lisainfo:http://tallinnzoo.ee/loodusharidus/zookool/
Maksimaalne grupi suurus:32
Juhis õpetajale:Õppeprorgammile on vaja registreerida aeg aadressil leelo.kurbel@tallinnzoo.ee või 6943361 / 53465229. Programmile tulles tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega ning kaasa võtta garantiikiri.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija: Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid
Maksumus: 120 eurot; piletit ei lisandu
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Inimene
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusnähtused
Loomad
Meeled ja taju
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:14.01.2019


Logi sisse