BIOINDIKATSIOON – tiigipüük

Nimi:BIOINDIKATSIOON – tiigipüük
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab ja oskab kirjeldada tiigile kui ökosüsteemile olulisi parameetreid;
  2. on tutvunud tiigifauna püüki jäänud esindajatega ja nende kohastumustega eluks tiigis.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava – ökoloogia ja keskkonnakaitse – organismide  jaotamine  liikidesse; populatsioonide, ökosüsteemi struktuur; looduslik tasakaal; eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju.

Programmi käik:

Sissejuhatus: ohutute püügivõtete selgitamine ja kirjeldamine, õpilaste jagamine gruppidesse (4 õpilast õppegrupis) ja varustuse komplekteerimine.

Teema arendus:

  1. Püük tiigi ääres, vee temperatuuri, hapnikusisalduse, läbipaistvuse määramine.
  2. Püütud elustiku määramine klassis.
  3. Töölehe täitmine.

Kokkuvõte: püütud elustiku ja mõõdetud näitude põhjal tiigi seisundi kohta järelduste tegemine.

 Vahendid: kahv, luup, püügikarp, tööleht.

Otsingusõnad: bioindikatsioon, tiik, fauna, vee-elustik, hapnikusisaldus, määramine.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Mai kooli tiik, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja / või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Märgalad
Putukad
Taimed
Tervis ja ohutus
Vesi
Toimumise aeg:Kevad: aprill - mai
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse