BIOLOOGIATUND MEENIKUNNO RABAS

Nimi:BIOLOOGIATUND MEENIKUNNO RABAS
Kirjeldus:

Õpitulemus: õpilased teavad rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga; oskavad märgata liikide kohastumisi nende elukeskkonnaga; oskavad rakendada õppekohaseid teadmisi; oskavad püstitada küsimusi, hüpoteesi, argumenteerida ja järeldusi teha; arendavad sotsiaalseid oskusi.

Seos õppekavaga: Gümnaasium – Ainevaldkond „Loodusained“ – Bioloogiateadmised ja -oskused omandatakse suurel määral loodusteaduslikule meetodile tuginevate uurimisülesannete kaudu, mille vältel õpilased saavad probleemide esitamise, hüpoteeside sõnastamise ja katsete või vaatluste plaanimise ning nende tegemise, tulemuste analüüsi ja tõlgendamise oskused.
Pärilikkus ja muutlikkus. Ökoloogia. Keskkonnakaitse.

Tegevuste ja õppemeetodite kirjeldus:

  1. Enne õppekäiku vaadatakse koolis slaidiprogrammi suvisest rabast. Slaidiprogrammi saab alla laadida Keskkonnaameti kodulehelt http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/oppematerjalid-2/back-to-nature-oppematerjalid/tagasi-loodusesse/
  2. Töölehtede ja -vahendite tutvustamine enne matkarajale minemist. Juhendajal on kaasas õppeprogrammi läbiviimiseks vajalikud vahendid: luup, teip, joonlaud, määraja.
  3. Uurimisküsimuste püstitamine paaristööna. Õppekäigul ülesannete lahendamine ja töölehe täitmine.
  4. Kokkuvõte, järelduste tegemine.

 

Maakond:Põlvamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Põlvamaa)
Kestus (tundides):3
Läbiviimise koht:Meenikunno matkarada (Põlvamaa, Veriora vald, Nohipalu)
Lisainfo:7990914, mari.kala@keskkonnaamet.ee
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:Selga ilmastikule vastavad riided, jalanõud (kaasa peakate, vihmakeep jms.)
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Keskkonnaamet, keskkonnahariduse spetsialist Mari Kala
Maksumus:tasuta
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Kooslused
Maastikud
Märgalad
Turvas
Toimumise aeg:aprill - oktoober
Sisestamise kuupäev:24.06.2017


Logi sisse