Biosfääri programmialad maailmas ja Eestis

Nimi:Biosfääri programmialad maailmas ja Eestis
Kirjeldus:

Hiiumaa asub Lääne- Eesti Saarestiku Biosfääri Programmialal, kuuludes ülemaalisse UNESCO kaitsealade võrgustikku.

Palade Loodushariduskeskuse üheks tähtsamaks eesmärgiks on biosfääri programmiala ideede ja eesmärkide tutvustamine, sidudes looduskaitse ja inimtegevuse. Programm toetub samanimelisele slaidikavale.

Õppeprogramm järgib säästva arengu hariduse põhimõtteid ja toimub lähtudes aktiivõppe meetoditest.

Õppeprogrammi kirjeldus: Programmi käigus antakse ülevaade biosfääri programmialadest maailmas, nende rajamise tähtsusest ja olukorrast. Olulisel kohal on selgitada biosfääri programmiala olemust, eesmärke  ja tähtsust Eestis. Käsitletakse mõisteid: rohemajandus, mahetoodang, loodusturism, ökoturism. Püütakse leida ideid kogukonna ja keskkonnakaitseliste teemade lahendamisel. Õppeprogramm algab muusikaga seotud temaatilise slaidikavaga.

Järeldused ja tekkinud ideed vormistatakse rühmatööna. Põhiteemaks kogukond ja keskkonnakaitse (looduskaitse),“ MINA  JA VALIKUD“.  Õppeprogrammi lõppedes esitletakse ja vajadusel kaitstakse oma ideid ja ettepanekuid.

Seos teemadega õppekavas:  Looduskaitse Eestis, keskkonnakaitse, kaitsealad, biosfääri programmiala, liigiline mitmekesisus, pärandmaastikud, rohemajandus, mahetoodang, keskkonnamärgid, looduskaitse ja kogukonna tegevus, keskkond ja jätkusuutlik areng, kodanikualgatus, kultuuriline identiteet, väärtus ja kõlblus.

 

Maakond:Hiiumaa
Keskus:Palade loodushariduskeskus
Kestus (tundides):3-4 tundi
Läbiviimise koht:Palade Loodushariduskeskus
Lisainfo:paladelhk@gmail.com ; +372 53422087
Maksimaalne grupi suurus:
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Palade Loodushariduskeskus
Maksumus:40.- eurot
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Kooslused
Kultuuriline identiteet
Loodus- ja keskkonnakaitse
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:15.01.2016


Logi sisse