EESTI IMETAJAD, NENDE AASTARING

Nimi:EESTI IMETAJAD, NENDE AASTARING
Kirjeldus:

Õppeprogrammi abil
– saadakse ülevaade Eesti imetajate liigirikkusest
– õpitakse mõistma loomade vajadusi ja seoseid oma elukeskkonnaga
– saadakse kogemus erinevate imetajate nahkade, koljude ja väljaheidete uurimisel.
Õppeprogrammi esimeses tunnis:
– antakse esitluse abil ülevaade Eesti imetajate mitmekesisusest
– saadakse aru, mille poolest imetajad erinevad teistest loomadest ja miks talvel on aktiivsed ainult imetajad ja linnud
– tutvutakse loomade vajadustega läbi mängu
Teises tunnis:
– kogemuslik õpe imetajate koljude, nahkade ja väljaheidetega tutvumisel.

Maakond:Raplamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Raplamaa)
Kestus (tundides):2
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maarika Männil
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
4-6 kl II kooliaste
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Taimed
Väärtused ja kõlblus
Vesi
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:05.09.2016


Logi sisse