Eesti imetajad: koljude määramine

Nimi:Eesti imetajad: koljude määramine
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. omab ülevaadet loomariigi süsteemist ja Eestis elavatest suurimetajatest;
  2. tunneb hambavalemit, hambatüüpe ning hammastiku eripära;
  3. tunneb Eesti imetajate koljusid ja oskab neid määrata välistunnuste põhjal;
  4. omandab vajalikud teemaga seonduvad mõisted ja terminid.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: inimene uurib loodust – bioloogiliste, geograafiliste või kodulooliste objektide vaatlemine, kirjeldamine ja mõõtmine; bioloogia uurimisvaldkond; selgroogsete loomade tunnused.

Programmi käik: programm koosneb kahest põhiosast:  sissejuhatus teemasse õppekollektsioonide jm visuaalse materjali näitel ja praktikum.

Teoreetiline osa: (45 min)

  1. ülevaade Eesti imetajatest, süstemaatika ja bioloogiline mitmekesisus.
  2. hammaste tüübid, hambavalem.
  3. toitumise eripära koljude ning toitumisjälgede näitel.

Praktikum: (45 min)

  1. Selgitused praktikumi käigu kohta, töövõtete ja -vahendite tutvustamine/juhendamine.
  2. Koljude määramine välistunnuste järgi ning töölehtede täitmine paaris- või rühmatööna (2-4 õpilast).

Vahendid: õppekollektsioon, I-Pad, töölehed, nihikud (nihkmõõdik), joonlauad, näitlik õppematerjal, määrajad.

Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Registreerumine: admin@pernova.ee või tel 44 01055

Lisainfo: kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Otsingusõnad: süstemaatika, morfoloogia, bioloogiline mitmekesisus, määramine, Eesti imetajad, koljud, vaatlus.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:12
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kadri Kilusk ja Mari Sisask
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Loomad
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse