EESTI IMETAJAD: KOLJUDE MÄÄRAMINE

Nimi:EESTI IMETAJAD: KOLJUDE MÄÄRAMINE
Kirjeldus:

Soovituslik 9. kl ja gümnaasium

Eesmärk:

  1. omab ülevaadet loomariigi süsteemist ja Eestis elavatest suurimetajatest;
  2. tunneb hambavalemit, hambatüüpe ning hammastiku eripära;
  3. tunneb Eesti imetajate koljusid ja oskab neid määrata välistunnuste põhjal;
  4. omandab vajalikud teemaga seonduvad mõisted ja terminid.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust ja arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: inimene uurib loodust – bioloogiliste, geograafiliste või kodulooliste objektide vaatlemine, kirjeldamine ja mõõtmine; bioloogia uurimisvaldkond; selgroogsete loomade tunnused.

Programmi käik: koosneb kahest põhiosast –  sissejuhatus teemasse õppekollektsioonide jm visuaalse materjali näitel ja praktikum.

  • Teoreetiline osa: (45 min) ülevaade Eesti imetajatest, süstemaatika ja bioloogiline mitmekesisus; hammaste tüübid, hambavalem; toitumise eripära koljude ning toitumisjälgede näitel.
  • Praktikum: (45 min): selgitused praktikumi käigu kohta, töövõtete ja -vahendite tutvustamine/juhendamine; koljude määramine välistunnuste järgi ning töölehtede täitmine paaris- või rühmatööna (2-4 õpilast).

Vahendid: õppekollektsioon, I-Pad, töölehed, nihik (nihkmõõdik), joonlaud, näitlik õppematerjal, erinevad määrajad.

Otsingusõnad: süstemaatika, morfoloogia, bioloogiline mitmekesisus, määramine, Eesti imetajad, koljud, vaatlus.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:12
Juhis õpetajale:Kaasas oleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Loomad
Nutiseadmed
Tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse