EESTI IMETAJAD, NENDE UURIMISMEETODID

Nimi:EESTI IMETAJAD, NENDE UURIMISMEETODID
Kirjeldus:

Õppeprogrammi abil
– õpitakse tundma Eesti imetajate liigirikkust koos uurimismeetoditega
– saab kogemusliku õppe nahkade, koljude ja ekskrementidega
Õppeprogrammi esimeses tunnis
– antakse esitluse abil ülevaade Eesti imetajate liigirikkusest ja uurimismeetoditest
– saadakse ülevaade loomade keskkonnakasutusest ja vajadustest
Õppeprogrammi teises tunnis
– toimub kogemuslik õpe nahkade, koljude ja ekskrementidega

Maakond:Raplamaa
Keskus:Keskkonnaamet (Raplamaa)
Kestus (tundides):2h
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Maarika Männil
Maksumus:TASUTA
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Tehnoloogia ja innovatsioon
Tervis ja ohutus
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:aastaringselt
Sisestamise kuupäev:05.09.2016


Logi sisse