Eesti kivimid

Nimi:Eesti kivimid
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. teab Eesti olulisemaid kivimeid, nende omadusi ja kasutusalasid;
  2. tunneb ära 4 – 5 looduses enamlevinud kivimit;
  3. oskab rühmitada kivimeid tekke järgi;
  4. teab Eesti aluspõhja ehituse eripärasid.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: geograafia ainekava: geoloogia – Euroopa ja Eesti loodusgeograafia; kivimite murenemine, murendmaterjali ärakanne ja settimine ning sette- ja tardkivimite teke.

 

Programmi käik:

Sissejuhatus:

  1. Ettevalmistus rühmatööks.
  2. Mõisteid sete ja kivim meeldetuletus töölehe abil.

Teema arendus:

  1. Kivimite näidiste võrdlemine, tundmaõppimine vaatluse teel, kivimite rühmitamine tekke järgi.
  2. Ülevaade kivimite kasutusaladest.
  3. Geoloogilise läbilõike koostamine ja nende omavaheline võrdlemine.

Kokkuvõte: järelduste tegemine geoloogiliste läbilõigete erinevuste põhjal Eesti aluspõhja ehituse kohta.

 

Vahendid: Eesti kivimite komplektid (Geoloogia Instituut).

Maksumus/ Finantseerija: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Registreerumine: admin@pernova.ee või tel 4401055

Lisainfo: kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Otsingusõnad: kivimid, geoloogia, loodusgeograafia, geoloogiline protsess.


 

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:24
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Kadri Kilusk ja Mari Sisask
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Kivistised
Loodusseadused
Maastikud
Turvas
Toimumise aeg:september-mai (juuni-august kokkuleppel)
Sisestamise kuupäev:02.11.2016


Logi sisse