Eesti maapõue aarded

Nimi:Eesti maapõue aarded
Kirjeldus:

Maavarade õppeprogrammis osalejad saavad teada milliseid maavarasid Eestis on, kuidas neid ammutatakse, milleks kasutatakse ja kuidas kaevandamisega seotud keskkonnamõju leevendatakse. Loeng ja maavarade äratundmine rühmatööna.

Programmi kirjeldus pikemalt

Maakond:Jõgevamaa
Keskus:Endla looduskeskus (Keskkonnaamet)
Kestus (tundides):2 h
Läbiviimise koht:koolis
Lisainfo:Elo Raspel, elo.raspel@keskkonnaamet.ee, tel 5341 9205
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:läbitud varasemate klasside õppekava, oskus grupina töötada
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Elo Raspel
Maksumus:tasuta
Sihtrühm:4-6 kl II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Teemad:Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kivimid
Maastikud
Maavarad
Toimumise aeg:Aastaringselt
Sisestamise kuupäev:27.08.2018


Logi sisse