KALAD gümnaasium

Nimi:KALAD gümnaasium
Kirjeldus:

Eesmärgiks on kasvatada noorte huvi kalastiku ja laiemalt vee-elustiku uuringute vastu. Mõistma kalade kohastumisi veeeluks ja kalastikku mõjutavaid ökoloogilisi tegureid ning õppida eristama kalaliike nende väliste tunnuste järgi.
1. Kalade ökoloogia (1,5 tundi): kalade kohastumised eluks vees, kalade meeled. Ränded – lõhi ja angerjas. Kalastikku mõjutavad tegurid. Veevõõrliigid. Veekogude ökoloogilised võrgustikud, kalade asukoht neis. Paleoihtüoloogia. Aktiivõppevahendite kasutamine.
2. Akvaariumikaladega tutvumine (1 tund): kalade välimuse iseloomustus, toiduahelate koostamine, akvaariumites olevad võõrliigid ja nende võimalik mõju eesti veekogudele. Kaitsealused liigid. Liikide kaitse. Rühmatööd akvaariumielustiku põhjal: kaitsealused liigid, võõrliigid, kohastumise näited, ränne jt.
3. Kalade määramine (0,5 tundi). Dihhotoomse määramispõhimõtte tundmaõppimine. Rühmatööna määratakse 2 kalaliiki.
4. Veeelustiku uuringud Eesti Maaülikoolis (0,5 tundi). Võrtsjärve kalastiku muutused uuringute tulemusena. Peipsi ja Võrtsjärve kalade suremise põhjused. Angerja ränne. Kalade haigused.
5. Rühmatööde ettekanded (0,5 tundi).

Soovi korral võimalik lisada parveprogramm (1 tund): Võrtsjärve ja kalastiku iseloomustus, muutus ajas, kaitseasluste liikide kudealad, neid mõjutavad tegevused. Kalandus ja röövpüük.

Soovi korral teadmiste kontroll gepsimismänguna (1,5-2 tundi): rühmatöö, orienteerutakse ümbruskonnas käsiGPSidega ja täidetakse ristsõna.

Vajadusel kaasa oma toidukott. Võimalik tellida kohapeale soe toit.

Programmi on võimalik kohandada vastavalt õpetaja soovile, asendada ja muuta programmiosi ning õppepäeva pikkust.

Järvemuuseumis on võimalik pressida ise endale mündipressi abil suveniirmünt (3 erinevat varianti), selleks on vaja kaasa võtta 1 € ja 5 senti.

Maakond:Tartumaa
Keskus:Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus)
Kestus (tundides):4
Läbiviimise koht:Järvemuuseum
Lisainfo:Korraga kuni 2 gruppi (50 õpilast)
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Järvemuuseumi juhendaja
Maksumus:Tasuline
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Toimumise aeg:aastaringi
Sisestamise kuupäev:15.06.2015


Logi sisse