PLANKTON gümnaasium

Nimi:PLANKTON gümnaasium
Kirjeldus:

Seos õppekavaga: Ökoloogia: ökosüsteemi struktuur ja toitumissuhted, iseregulatsioon, ökotasakaal; Keskkonnakaitse: antropogeenide mõju veekogude õitsengul, Organismid: energiavajadus ja hankimine autotroofidel ja heterotroofidel.

Õpitulemus: Saab aru planktonorganismide tähtsusest ökosüsteemide funktsioneerimisel, mõistab inimteguri mõju veekogudele mikrotasandil, oskab kasutada mikroskoopi ja binolkulaari.

1. Plankton, koht ökosüsteemis, planktonivõrgu valmistamine (1 tund): Loenguvormis illustreeritud esitlus planktoni süteemist, olulisematest rühmadest ja nende toitumissuhetest, veekogude õitsengu põhjused ja mehhanismid, lühifilm zooplankteri elust; Planktoni uurimismeetodid. Valmistatakse kaasavõetud pudelitest planktonivõrgud.

2. Planktoni kogumine Võrtsjärvel, parvesõit (1 tund). Planktonivõrgu ja mõõtenõu abil kogutakse planktoni eri kohtadest Võrtsjärvel – kalda ääres ja kaugemal. Sõidetakse parvega järvele sealt proovide kogumiseks. Erinevate vahenditega kogumine. Väljaspool navigatsiooniperioodi proovid kogutakse kalda äärest, jääaugust ja/või tiigist.

3. Fütoplanktoni preparaadi valmistamine ja uurimine (1 tund): valmistatakse eri veekogude fütoplanktonist mikropreparaat. Mikroskoobi käsitlemine, fütoplanktoni liikide/rühmade määramine, joonistamine töölehele. Enimleitud rühmad. Veekogude võrdlus. Igal õpilasel oma mikroskoop.

4. Zooplanktoni preparaadi valmistamine ja uurimine, katse ( (1 tund). Lühifilm zooplankteri elust. Vesikirbu vaatlus – anatoomia ja füsioloogia. Südame löögisageduse määramine, alkoholikatse, tööleht. Igal õpilasel oma binokulaar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   Mikroskoobitöö - fütoplankton

 

Maakond:Tartumaa
Keskus:Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus)
Kestus (tundides):4
Läbiviimise koht:Järvemuuseum
Lisainfo:Korraga kuni 2 gruppi (50 õpilast)
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Vahendid: kaasa võtta planktonivõrgu valmistamiseks 3-4 tühja 1,5-liitrist plastpudelit ja iga pudeli kohta 5m nööri, teised vahendid juhendaja poolt. Selga ilmastikukindel riietus.
Vajadusel kaasa oma toidukott. Võimalik tellida kohapeale soe toit.

Programmi on võimalik kohandada vastavalt õpetaja soovile, asendada ja muuta programmiosi, õppepäeva kestust.

Järvemuuseumis on võimalik pressida ise endale mündipressi abil suveniirmünt (3 erinevat varianti), selleks on vaja kaasa võtta 1 € ja 5 senti
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Järvemuuseumi juhendaja
Maksumus:Tasuline
Sihtrühm:Gümnaasium
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Taimed
Vesi
Toimumise aeg:Aastaringi. Jäävabal (navigatsiooni) perioodil - aprill kuni oktoober koos parve kasutusega, ülejäänud ajal ilma parveta.
Sisestamise kuupäev:13.01.2016


Logi sisse