VEETAIMED lasteaed ja 1.kooliaste

Nimi:VEETAIMED lasteaed ja 1.kooliaste
Kirjeldus:

Seos õppekavaga: Loodusõpetus: organismid ja elupaigad, vee- ja maismaataimede erinevused. Organismide rühmad ja kooselu: taimede mitmekesisus.

Õpitulemus: Osatakse kirjeldada pilliroogu ja kõrkjat, teatakse veetaimede kasutamist, teatakse erinevate veetaimede nimetusi.

1. Kõrkjas ja pilliroog (45 minutit): Matkatakse läbi pillirootihniku. Õpitakse vahet tegema pillirool ja kõrkjal. Nende taimede kasutamine inimese poolt ja vajalikkus looduses. Juhendaja teeb kõrkjapardi ning paneb järvele ujuma. Võetakse igale lapsele kõrkjataim kaasa, millest nad saavad koolis meisterdada oma pardi.
2. Veetaimede kogumine Võrtsjärvel, parvesõit (1 tund). Erinevate penikeelte jt liikide kogumine Võrtsjärvelt taimekonksuga, kaldaveetaimestiku hindamine järvelt, roostikualade tähtsus looma- ja linnuliikidele
3. Kaldaveetaimed ja veesisesed taimed (45 minutit): taimede kohastumised vees ja kaldal, erinevused liikide vahel. Uuritakse erinevaid veetaimi (ca 10 liiki), räägitakse nende kasvukohast, veetaimede eripärast. Lapsed saavad taimi katsuda. Juhendaja näitab erinevaid pildipaare (nt ühel pildil ulguv hunt ja teisel ogaline sõjanui) ja lapsed peavad ära arvama, mis taimega tegu (hundinui) ning seda ka näitama.
4. Binokulaaritöö – veetaimed (30 minutit). Õpitakse kasutama binokulaari, vaadeldakse veetaimi ja taimeosasid oma binokulaari all. Igal õpilasel on oma töövahend.

Pilliroodžungel Väikesed veetaimedega Taimede pildipaarid Võrtsjärve programm 15. 09. 2014 ja õuesõpe 003

Maakond:Tartumaa
Keskus:Järvemuuseum (Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus)
Kestus (tundides):3, ilma parvesõiduta 2
Läbiviimise koht:Järvemuuseum
Lisainfo:Korraga kuni 2 gruppi (50 õpilast)
Maksimaalne grupi suurus:25
Juhis õpetajale:Selga ilmastikukindel riietus, jalga kummikud.

Vajadusel kaasa oma toidukott. Võimalik tellida kohapeale soe toit.

Programmi on võimalik kohandada vastavalt õpetaja soovile, asendada ja muuta programmiosi, õppepäeva kestust.

Järvemuuseumis on võimalik pressida ise endale mündipressi abil suveniirmünt (3 erinevat varianti), selleks on vaja kaasa võtta 1 € ja 5 senti.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Järvemuuseumi juhendaja
Maksumus:220€, ilma parvesõiduta 120€
Sihtrühm:Lasteaed
1-3 kl I kooliaste
Teemad:Kooslused
Loodus- ja keskkonnakaitse
Taimed
Vesi
Toimumise aeg:suve teisel poolel ja sügisel
Sisestamise kuupäev:20.01.2016


Logi sisse