EESTI METSLOOMAD JA NENDE ELUVIIS

Nimi:EESTI METSLOOMAD JA NENDE ELUVIIS
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. Teab erinevaid Eesti metsloomi ja nende eluviisist tulenevaid erinevusi.
  2. Tunneb huvi looduse vastu ja huvitub looduse uurimisest.
  3. Mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid.
  4. Väljendab hoolivust kõigi elusolendite vastu ja väärtustab elurikkust.

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostöö- ja analüüsioskusi.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Loomade mitmekesisus.  Liik ja kooslus. Kooselu, taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, toiduahel. Metsloom. Loomade tegutsemine eri aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus.

Programmikäik:

  1. Sissejuhatus teemasse: kes on metsloom, millised on nende toitumised ja sellest tulenevalt erinevad eluviisid.
  2. Grupi kaheks jagamine: esimene grupp läheb helidekoopasse metslooma hääli õppima ja metslooma toitumis- ning magamisharjumustega tutvuma mänguloomade näitel. Selgitatakse välja, kes on metsas kõige suurem ja kes kõige väiksem loom. Tutvutatakse Eesti hirvlaste sarvedega.
  3. Teine grupp läheb Loodusmajas ringkäigule. Iga laps saab endale metslooma pildi, kelle ta leiab Loodusmajast üles. Peatutakse iga leitud looma juures ja tehakse  juttu – kus elab, mida sööb, kas magab talveund, teeb taliuinaku või mitte, millisel ajal ööpäevast tegutseb jne – looma eluviisist, ringkäik lõpeb metsloomade jagamisega loomariigi rühmadesse. Seejärel grupid vahetuvad.
  4. Kokkuvõte: kõik koos vaatavad enda valitud metsloomade filme filmikoopas.

Vahendid: loodusmaja topised, sarvede kogu, helidekoobas, kõlarid, filmikoobas, filmid, metsloomade pildid ja süstemaatika sildid.

Otsingusõnad: metsloom, eluviis, aastaajad, taimtoiduline, kiskja, segatoiduline, talveuni, talveuinak, toiduahel, kooslused, mets, meri ja niit.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 4401055
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:Kaasasolev õpetaja peab tagama laste healekorrale vastava käitumise ja innustama lapsi kaasa mõtlema.
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson ja/või Karin Klaus
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:1-3 kl I kooliaste
Teemad:Aastaajad
Kooslused
Linnud
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loomad
Maastikud
Meeled ja taju
metsloomad
toiduvõrgustik
ulukid
Väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:september -mai
Sisestamise kuupäev:26.02.2020


Logi sisse