EESTI METSLOOMAD

Nimi:EESTI METSLOOMAD
Kirjeldus:

Eesmärk:

  1. tutvub läbi mängu Eestis elavate metsloomade ja nende elutegevusega;
  2. oskab seostada metslooma häälitsusi looma endaga;
  3. võrdleb Eestis elavate metsloomade suurusi ja teab, kes on kõige suuremad metsloomad ja kes on kõige väiksemad metsloomad.

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid, sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega:

  • Mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, kompides, kuulates helisid.
  • Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda, tegutsedes koos täiskasvanuga.
  • Liikumine – liikumismängud. Suunatakse last oma oskusi, võimeid ja koostööd hindama, kaaslastega arvestama.
  • Matemaatika – suurused, võrdlemine.

Programmi käik:

  • Sissejuhatus: metslooma pildikaartide abil, tehakse ringkäik majas ja vaadeldakse topiseid.
  • Teema arendus: võrreldakse metsloomade suurusi, õppefilmi vaatamine (10-20 min), helide koopas metsloomahäälte kuulamine, loomanahkade õppemäng.
  • Kokkuvõttev vestlus ja arutelu: mis loomi me nägime, kas inimesel on loomi vaja? Mida uut nägin õi teada sain?

Vahendid: Pernova Hariduskeskuse topiste kogu, loomade hääled (helide koobas), loomanahkade õppemäng, näidispildid, eesti keelne õppefilm.

Otsingusõnad: metsloom, metsloomade hääled, võrdlemine, suur, väike.

Maakond:Pärnumaa
Keskus:Pernova Hariduskeskus
Kestus (tundides):2x45 min (sisuline tegevus 60 min + majaga tutvumine 30 min)
Läbiviimise koht:Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu
Lisainfo:admin@pernova.ee või tel 44 01055
Maksimaalne grupi suurus:26
Juhis õpetajale:õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.
NB! Kaasa vahetusjalanõud
Keel:Eesti keel
Programmi läbiviija:Mari Sisask ja/või Elina Jantson ja/või Karin Klaus
Maksumus:Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel
Sihtrühm:Lasteaed
Teemad:Ilm ja kliima
Keskkond ja jätkusuutlik areng
Loodus- ja keskkonnakaitse
Loodusseadused
Loomad
Maastikud
Meeled ja taju
metsloomad
Tervis ja ohutus
Toimumise aeg:oktoober - aprill
Sisestamise kuupäev:05.11.2016


Logi sisse